Programo | Programm

Druckversion | Presebla versio

Kiel plurfoje en la pasinteco, ankaŭ ĉi-jare okazos la Internacia Vintra Universitato (IVU) kadre de Luminesk'. IVU estas iniciato de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS), simila al la Internacia Kongresa Universitato dum la UK. La IVU-prelegoj povas trakti plej diversjn temojn kaj estas popularnivelaj. La konstanta rektoro de IVU estas prof. Amri Wandel, prezidanto de AIS. Vi rekonas la IVU-prelegojn per la indiko .

 
merkredo
Mittwoch
2023-12-27
ĵaŭdo
Donnerstag
2023-12-28
vendredo
Freitag
2023-12-29
sabato
Samstag
2023-12-30
dimanĉo
Sonntag
2023-12-31
lundo
Montag
2024-01-01
mardo
Dienstag
2024-01-02
07:00 – 09:15
 
Matenmanĝo | Frühstück
 

maten- kaj 
tagmanĝa bufedo

Frühstücks- und
Mittagsbuffet

 
09:15 – 10:45

Elke Lies: Ridojogo

09:45 Enkonduko kaj gvidata promenado tra la urbeto (kun traduko)

12:00 Nicky dancigas nin
(enkonduko)

 Christiane Oetter:
Judaj germanlingvaj poetoj dum la
Tria Regno

 Amri Wandel:
 Eksterteraj gastoj:
asteroidoj, kometoj kaj meteoritoj
 Franz Kruse
 Platgermana (platdiĉa) lingvo
adiaŭo
Abschied
11:00 – 12:30

 Amri Wandel:
Astrofiziko por laikoj: 25-jara kurso kaj nova lernolibro

Kiki: Paroliga kurso

Daniel Mühlemann: Trafikcirkloj

Kiki: Paroliga kurso

Wera Blanke
Knedloj kaj pastopoŝoj –
grandaj familioj kun steluloj

Kiki: Paroliga kurso

 
12:30 – 13:30
tagmanĝo | Mittagessen
novjara promeno

Neujahrs-
spaziergang
14:00 – 15:30
Ankie & Nanne:
Kantiga ateliero

ekskurso

15:00 promeno al gvidata vizito de la informcentro „Vadomaro“ 
(kun traduko)

ekskursoj

14:30 malnova fiŝkaptista domo, orientfrisa teo (kun traduko)

16:30 vizito de la historia muzeo „Banloko Norder-ney“ (kun traduko)

 Christoph Roether: Sunhorloĝoj
15:30 – 16:00 kafopaŭzo
Kaffeepause
kafopaŭzo
Kaffeepause
Guido Brandenburg: Ŝipoj kaj trajnoj
16:00 – 17:30
akcepto
Empfang

Karl Breuninger:
Lumbildprelego
„Ŝvaboj en Kartvelio“

Nicky Janssen:
Manlaboro
por plenkreskuloj
Nicky Janssen:
Manlaboro,
balpreparoj

Ankie & Nanne:
Apuda (nederlanda) Frislando

Nicky Janssen: Manlaboro
por plenkreskuloj
18:00 – 19:30
vespermanĝo | Abendessen
silvestra bufedo
Silvester-Buffet
vespermanĝo | Abendessen
20:00 – 21:30

interkonatiĝo
prezento de la programo

vizito de la
loka observatorio
(15 personoj)

Nicky dancigas nin
(daŭrigo)

Ulrich Brandenburg: Lumbildprelego „Tra malproksima lando“
Afrika vespero     (kun kontribuoj pri  UK en Aruŝo)

20:30 Barbara Brandenburg:
Orientfrisa abiturienta ekzameno
(skriba parto)

21:00: silvestra koncerto kun Kajto

Silvesterkonzert
mit Kajto

adiaŭa vespero
poste | danach
gufujo | Kneipe
gufujo | Kneipe