Aktivadoj

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio (EKG) estas la landa sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka ligo de Germana Esperanto-Asocio.

Al la internacia laboro apartenas la subteno de
Ekumenaj Esperanto-Kongresoj kaj Kristanaj Esperanto-Kongresoj

En Germanujo la Ligo invitas al diservoj kadre de internaciaj Esperanto-aranĝoj kaj informas precipe evangelianojn pri Esperanto. Membroj ricevadas la revuon "Dia Regno" (6-foje jare en Esperanto).

Jen aktualaj aktivadoj:

Werberollo

Nova rul-tabulo pri la gramatiko de Esperanto

Helpe de Germana Esperanto-Asocio nova rul-tabulo, kiun origine kreis Germana Esperanto-Junularo, estis prilaborata kaj estos la unuan fojon uzata dum la 101aj Katolikaj Tagoj en Münster/Vestf. La moderna varbilo donas al German-lingvanoj superrigardon pri la morfologio de Esperanto.

Por German-lingvanoj: Ekumena faldfolio

"Esperanto in den Kirchen" (Esperanto en la eklezioj) por amasa varbado. Nova aktualigita eldono de 2018.
Petu specimenojn por disdoni en preĝejoj, klerigejoj, ktp. (kontraŭ kompenso de la produktokostoj).

Por presi ĝin mem: elŝutu specimenon

 

 

Post la sukceso en 2018:

2019-02-27/03-03 (merkrede ĝis ĵaŭde): Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz

Kompreneble ekumene! Ni atendas Kristanojn de ĉiuspecaj konfesioj el pluraj landoj.

Tranoktejo estas la junulargastejo, kiu estas relative luksa.
Ĉiuj ĉambroj (2-litaj, tre malmultaj 1-litaj) kun duŝo kaj necesejo, ĉiuj manĝoj, enirbiletoj, posttagmeza transportservo inkluzivaj

Kristanoj de ĉiuj konfesioj, sed ankaŭ ne-Kristanoj estas bonvenaj.
La ekskursojn gvidos Ulrich Matthias. Ili havas grandparte aliajn celojn ol en 2018 kaj i.a. montros la urbon Wiesbaden.

Elŝutu la aliĝilon por ekscii pli.

Por aliĝi vi ne bezonas sendi la aliĝilon paperpoŝte:
Simple sendu la informojn, kiujn demandas la aliĝilo, al la suba ret-adreso.
Ankaŭ se vi havas demandojn, turnu vin al:

Komisiito kaj organizanto

Rudolf Fischer
fischru[@]uni-muenster.de

Provizora programo:

2019-02-27, merkrede
ekde 17h00: akcepto de la gastoj, disdono de la ĉambroj
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
poste: senceremonia kunesto / babilado

2018-02-28, ĵaŭde
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 – 12h00 biblia temo
12h00-12h15 tagmeza preĝo
12h30 tagmanĝo
14h00 - 18h00 ekskurso
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30 Ĉigongo-ekzercado (gvidos: Nan Matthias-Wang)
alternative/poste: senceremonia kunesto / babilado

2018-03-01, vendrede
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 – 12h00 biblia temo
12h00-12h15 tagmeza preĝo
12h30 tagmanĝo
14h00 - 18h00 ekskurso
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30 (supozeble) membrokunveno de "Esperanto für Christen in Deutschland e.V.", Germana sekcio de KELI
alternative/poste: senceremonia kunesto / babilado

2018-03-02, sabate
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 – 12h00 biblia temo
12h00-12h15 tagmeza preĝo
12h30 tagmanĝo
14h00 - 18h00 ekskurso
18h30 vespermanĝo
20h00 ekumena diservo
poste: senceremonia kunesto / babilado

2018-03-03, dimanĉe
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 tempolimo por forlasi la ĉambron
10h00 biblia temo
ekde 10h40 eble pliaj temoj
poste adiaŭa rondo
12h00 tagmanĝo, adiaŭo

La plej multaj aktivadoj okazadas kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).

Retrorigardo:

2018-05-09/13: Esperanto kadre de la Katolikaj Tagoj kun la moto "serĉu pacon" en Münster/Vestf.

 • Informstando LW-08 en la "Kirchenmeile" (Eklezia Mejlo), sekcio "Lebenswelten" (Vivomedioj)
 • Krome kadre de la oficiala programo okazis je 2018-05-12 la programero
  "Esperanto - Frieden braucht Verständigung" (Paco bezonas interkompreniĝon)
  en la domo "Fürstenberghaus" ĉe la katedrala placo
  Pli ol 30 partoprenantoj diskutis pri facila kaj justa lingvo ... kaj tuj aplikis ĝin kantante modernajn ekleziajn kantojn en Esperanto

Aliaj pasintaj aktivadoj:

Eldonado de Kristana literaturo, ekz. de la ampleksa preĝo- kaj kanto-libro ADORU ("Bete(t) an"). Ĝi havas 1.472 paĝojn kaj aperis en junio de 2001. Oktobre de 2002 ĝi ricevis la kulturpremion de la urbo Aalen.

Kune kun IKUE aperigis KELI en oktobro de 2006 novan eldonon de la biblio en Esperanto, kiu enhavas ankaŭ la malfruaj libroj de la Malnova Testamento. Oni povas mendi ĝin por 19,80 &euro ĉe Rudolf Fischer fischru[@]uni-muenster.de

 • 2018-03-07/11: Bibliaj Tagoj en Mainz
 • 2017-02-01/05: Bibliaj Tagoj en Wittenberg, la urbo de Luther
 • 2017-08-07/14: Kristana Esperanto-Kongreso en Zöblitz/Saksujo

 

Esperanto