Aktivadoj

Druckversion | Presebla versio

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a. (EKG) estas la landa sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka ligo de Germana Esperanto-Asocio.

Al la internacia laboro apartenas la subteno de
Ekumenaj Esperanto-Kongresoj kaj Kristanaj Esperanto-Kongresoj.
Krome ni havas kontaktojn al Afrikaj Kristanoj, kiuj praktikas kaj disvastigas Esperanton. Ni ankaŭ koletas donacojn por ili kaj iliaj projektoj.

En Germanujo la Ligo celas, krei kontaktojn inter Esperantistaj Kristanoj.
Ni invitas, partopreni en niaj aranĝoj, precipe en la ĉiujaraj Bibliaj Tagoj (vidu sube), sendepende de la konfesio aŭ privataj konvinkoj; gravas por ni la sento, esti komune survoje al la Dio de Jesuo.

Ni provas, organizi diservojn kadre de Germanaj kaj internaciaj Esperanto-aranĝoj kaj uzas komune la kant- kaj -preĝo-libron "Adoru".
Por tio ni bezonas ĉiam helpantojn, egale, ĉu viroj aŭ virinoj. Krome mankas al ni nuntempe katolika sacerdoto, kiu povas jen kaj jen celebri meson en nia rondo.

En la Kristana publiko ni informas precipe evangelianojn pri Esperanto. Per malalta membrokotizo vi subtenas nian laboron.
Membroj ricevadas la revuon "Dia Regno" (6-foje jare en Esperanto) kaj ĝuas rabaton por partopreni en la Bibliaj Tagoj.
Kiel faka ligo de Germana Esperanto-Asocio ni regule kunlaboras kun tiu, plie kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).

 

Jen aktualaj aktivadoj:


Informstando ĉe la Germana Evangelia Foiro de la 7a ĝis la 11a de junio 2023 en Nürnberg

Propra apuda informstando de Germana Esperanto-Junularo. Vizitu nin en "Messezentrum, Halle 1"


72a Kristana Kongreso de la 5a ĝis la 12a de aŭgusto 2023 en Białystok/Polujo.

Temo: DIALOGO INTER RELIGIOJ Detalojn vidu tie ĉi.


Bibliaj Tagoj de la 13a ĝis la 17a de marto 2024 en Neustadt an der Weinstraße/Palatinato.

Komisiitoj:
Religia kadra temo: pastro Wolfram Rohloff,
Muzika kadro de la komunaj preĝado kaj kantado el "Adoru": Stefan Lepping
Turista programo: Ulrich Matthias
Ĝenerala organizado kaj financoj: Rudolf Fischer

Kadra temo: En la komenco ... (1a Moseo 1,1) aŭ:
Dialogoj pri senco kaj celoj de nia homa vivo laŭ la komencaj 11 ĉapitroj de la Biblio.

Jen elŝuteblas la aliĝilo.
Kiu jam pli frue partoprenis, ties datumoj estas ja konataj. Necesas tiam nur malformala aliĝo kun indiko de eventaualaj ŝanĝoj al rudolf.fischer[@]esperanto.de -
kaj kompreneble ĝiri la antaŭpagon ;-)

 

Retrorigardo:

Bibliaj Tagoj je 2023-03-08/12 en la Romia urbo Treviro

Por ke vi havu impreson pri la ĉiujaraj Bibliaj Tagoj, jen elĉerpo el la lasta programo:

2023-03-08, merkredon
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30 prezentaĵo "Vidindaĵoj de Trier kaj Luksemburgo" (d-ro Ulrich Matthias)

2023-03-09, ĵaŭdon
9h45-11h45 epistoloj de Petro (1) (pastro Wolfram Rohloff)
14h00-18h00 ekskurso: Porta Nigra, Katedralo, Baziliko de Konstanteno
20h00 evangelia Diservo kun sankta manĝo

2023-03-10, vendredon
9h45-11h30 epistoloj de Petro (2)
13h00-18h50 ekskurso al Luksemburgo: alvojaĝo
20h30-21h30 Akvo por Bukavu - Projekto en Afriko (d-ro Manfred Westermayer)

2023-03-11, sabaton
9h45-11h45 epistoloj de Petro (3)
14h00-18h00 ekskurso: Imperiestra Termobanejo, Rejna Landa Muzeo
19h30-20h15 membrokunveno de "Esperanto für Christen in Deutschland e.V.", Germana sekcio de KELI
20h30-21h30 Esperanto en Afriko – helpa agado kaj perspektivoj de kunlaboro (d-ro Ulrich Matthias)

2023-03-12, dimanĉon
11h00 Dulingva Sankta Meso en la preĝejo St. Paulin


2021-05-12/16: 3aj Ekumenaj Ekleziaj Tagoj en Frankfurt/Majno: Nia informstando nuligita pro la pandemio!

2021-02-24/28: La Bibliaj Tagoj en Trier ne povis okazi pro la pandemio

2020-03-25/29: La Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz - pro la virusa krizo ne povis okazi

2019-06-19/22: Esperanto-informstando kadre de la Germana Evangelia Ekleziokonferenco en Dortmund

2019-02-27/03-03: Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz

2018-05-09/13: Esperanto kadre de la Katolikaj Tagoj kun la moto "serĉu pacon" en Münster/Vestf.

2018-03-07/11: Bibliaj Tagoj en Mainz

2017-02-01/05: Bibliaj Tagoj en Wittenberg, la urbo de Luther

2017-08-07/14: Kristana Esperanto-Kongreso en Zöblitz/Saksujo

Aliaj pasintaj aktivadoj:

Eldonado de Kristana literaturo, ekz. de la ampleksa preĝo- kaj kanto-libro ADORU ("Bete(t) an"). Ĝi havas 1.472 paĝojn kaj aperis en junio de 2001. Oktobre de 2002 ĝi ricevis la kulturpremion de la urbo Aalen.

Kune kun IKUE aperigis KELI en oktobro de 2006 novan eldonon de la biblio en Esperanto, kiu enhavas ankaŭ la malfruaj libroj de la Malnova Testamento. Oni povas mendi ĝin por 19,80 € ĉe Rudolf.Fischer[@]esperanto.de

 

Esperanto