Aktivadoj

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a. (EKG) estas la landa sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka ligo de Germana Esperanto-Asocio.

Al la internacia laboro apartenas la subteno de
Ekumenaj Esperanto-Kongresoj kaj Kristanaj Esperanto-Kongresoj

En Germanujo la Ligo invitas al diservoj kadre de internaciaj Esperanto-aranĝoj kaj informas precipe evangelianojn pri Esperanto. Membroj ricevadas la revuon "Dia Regno" (6-foje jare en Esperanto).

Jen aktualaj aktivadoj:


Bibliaj Tagoj je 2023-03-08/12 en la Romia urbo Treviro

Kvankam la Bibliaj Tagoj dum la lastaj tri jaroj devis forfali, ni tamen denove rezervis kvar tagojn en la junulargastejo de Trier. Detaloj pri la programo sekvos.
Vi povas jam elŝuti ĉi tie la aliĝilon kaj aliĝi. Kies datumoj estas jam konataj pro pli fruaj partoprenoj en la Bibliaj Tagoj, povas ankaŭ sendi la deziratajn datumojn (se ili ŝanĝiĝis) simple retpoŝte al rudolf.fischer[@]esperanto.de .


Biblia Diskutrondo Zeblica ĉiun sabaton

Wolfram Rohloff kore invitas al Biblia Diskutrondo Zeblica, ĉiun sabaton ekde la 22a horo laŭ mezeŭropa tempo (Parizo, Berlino). La partoprenantoj diskutas certan biblian tekston dum ĉ. 1 horo, poste okazas malformala babilado. La kunveno en la reto okazas per la programo Jitsi. La adreso estas: BibliaDiskutrondoZeblica

Pli da informoj ĉe Eventa Servo Bonvenas antaŭa sinanonco al Wolfram Rohloff keli.prezidanto[@]web.de


Werberollo

Rul-tabulo pri la gramatiko de Esperanto

Helpe de Germana Esperanto-Asocio nova rul-tabulo, kiun origine kreis Germana Esperanto-Junularo, estis prilaborata kaj estas la unuan fojon uzita dum la 101aj Katolikaj Tagoj en Münster/Vestf. La moderna varbilo donas al German-lingvanoj superrigardon pri la morfologio de Esperanto.

Por German-lingvanoj: Ekumena faldfolio

"Esperanto in den Kirchen" (Esperanto en la eklezioj) por amasa varbado. Aktualigita eldono de 2018.
Petu specimenojn por disdoni en preĝejoj, klerigejoj, ktp. (kontraŭ kompenso de la produktokostoj).

Por presi ĝin mem: elŝutu specimenon

 

Niaj aktivadoj okazadas kutime kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).


Retrorigardo:

2021-05-12/16: 3aj Ekumenaj Ekleziaj Tagoj en Frankfurt/Majno: Nia informstando nuligita pro la pandemio!

2021-02-24/28: La Bibliaj Tagoj en Trier ne povis okazi pro la pandemio

2020-03-25/29: La Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz - pro la virusa krizo ne povis okazi

2019-06-19/22: Esperanto-informstando kadre de la Germana Evangelia Ekleziokonferenco en Dortmund

2019-02-27/03-03: Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz

2018-05-09/13: Esperanto kadre de la Katolikaj Tagoj kun la moto "serĉu pacon" en Münster/Vestf.

2018-03-07/11: Bibliaj Tagoj en Mainz

2017-02-01/05: Bibliaj Tagoj en Wittenberg, la urbo de Luther

2017-08-07/14: Kristana Esperanto-Kongreso en Zöblitz/Saksujo

Aliaj pasintaj aktivadoj:

Eldonado de Kristana literaturo, ekz. de la ampleksa preĝo- kaj kanto-libro ADORU ("Bete(t) an"). Ĝi havas 1.472 paĝojn kaj aperis en junio de 2001. Oktobre de 2002 ĝi ricevis la kulturpremion de la urbo Aalen.

Kune kun IKUE aperigis KELI en oktobro de 2006 novan eldonon de la biblio en Esperanto, kiu enhavas ankaŭ la malfruaj libroj de la Malnova Testamento. Oni povas mendi ĝin por 19,80 € ĉe Rudolf.Fischer[@]esperanto.de

 

Esperanto