Aktivadoj

Druckversion | Presebla versio

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a. (EKG) estas la landa sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka ligo de Germana Esperanto-Asocio.

Al la internacia laboro apartenas la subteno de
Ekumenaj Esperanto-Kongresoj kaj Kristanaj Esperanto-Kongresoj.
Krome ni havas kontaktojn al Afrikaj Kristanoj, kiuj praktikas kaj disvastigas Esperanton. Ni ankaŭ koletas donacojn por ili kaj iliaj projektoj.

En Germanujo la Ligo celas, krei kontaktojn inter Esperantistaj Kristanoj.
Ni invitas, partopreni en niaj aranĝoj, precipe en la ĉiujaraj Bibliaj Tagoj (vidu sube), sendepende de la konfesio aŭ privataj konvinkoj; gravas por ni la sento, esti komune survoje al la Dio de Jesuo.

Ni provas, organizi diservojn kadre de Germanaj kaj internaciaj Esperanto-aranĝoj kaj uzas komune la kant- kaj -preĝo-libron "Adoru".
Por tio ni bezonas ĉiam helpantojn, egale, ĉu viroj aŭ virinoj. Krome mankas al ni nuntempe katolika sacerdoto, kiu povas jen kaj jen celebri meson en nia rondo.

En la Kristana publiko ni informas precipe evangelianojn pri Esperanto. Per malalta membrokotizo vi subtenas nian laboron.
Membroj ricevadas la revuon "Dia Regno" (6-foje jare en Esperanto) kaj ĝuas rabaton por partopreni en la Bibliaj Tagoj.
Kiel faka ligo de Germana Esperanto-Asocio ni regule kunlaboras kun tiu, plie kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).

 

Jen aktualaj aktivadoj:


Bibliaj Tagoj de la 19a ĝis la 23a de marto 2025 en Kaub ĉe l' Rejno.

Komisiitoj:
Religia kadra temo: pastro Wolfram Rohloff,
Muzika kadro de la komunaj preĝado kaj kantado el "Adoru": Stefan Lepping
Turista programo: Ulrich Matthias
Ĝenerala organizado kaj financoj: Rudolf Fischer

Kadra temo: (fiksota, proponoj al Wolfram Rohloff)

Jen elŝuteblas la aliĝilo.
Kiu jam pli frue partoprenis, ties datumoj estas ja konataj. Necesas tiam nur malformala aliĝo kun indiko de eventaualaj ŝanĝoj al rudolf.fischer[@]esperanto.de -
kaj kompreneble ĝiri la antaŭpagon ;-)

 

Retrorigardo:

Bibliaj Tagoj de la 13a ĝis la 17a de marto 2024 en Neustadt an der Weinstraße/Palatinato.

Lastjara Programo (kiel ekzemplo):

Kadra temo: En la komenco ... (1a Moseo 1,1) aŭ:
Dialogoj pri senco kaj celoj de nia homa vivo laŭ la komencaj 11 ĉapitroj de la Biblio.

La partopreno en la unuopaj programpunktoj estas kompreneble libervola.

2024-03-13, merkredon
ekde 15h00 akcepto de la gastoj, disdono de la ĉambroj (la junulargastejo malfermas je 14h00)
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30 prezentaĵoj „Vidindaĵoj de Neustadt, Heidelberg kaj Speyer“ kaj „Kristanaj esperantistoj en Malagasio“ (Ulrich Matthias)
poste: senceremonia kunesto / babilado

2024-03-14, ĵaŭdon
7h00 rozaria preĝo
7h30 matenmanĝo
8h30-9h30 matena preĝo kaj kantorondo
9h45-11h45: sinprezenta rondo, poste Genezo (1)
11h45-12h00 tagmeza preĝo
12h15 tagmanĝo
14h00-18h00 ekskurso: Kastelo de Hambach
(piede: 2 x 3,3 km, t.e. 2 x 50 min – laŭbezone iuj veturu aŭte)
18h30 vespermanĝo
20h00 Kristana Diservo kun sankta manĝo
alternative/poste: senceremonia kunesto / babilado

2024-03-15, vendredon
7h00 rozaria preĝo
7h30 matenmanĝo
8h30-9h30 matena preĝo kaj kantorondo
9h45-11h45 Genezo (2)
11h45-12h00 tagmeza preĝo
12h15 tagmanĝo
13h45 ekskurso al Heidelberg kun vizito de la Kastelo:
alveturo al Heidelberg-Altstadt 14h03-15h00, reveturo 17h27-18h31
18h45 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30-21h30 Akvo por Bukavu – Raporto pri projekto en Afriko (Manfred Westermayer)
alternative/poste: senceremonia kunesto / babilado

2024-03-16, sabaton
7h00 rozaria preĝo
7h30 matenmanĝo
8h30-9h30 matena preĝo kaj kantorondo
9h45-11h45 Genezo (3)
11h45-12h00 tagmeza preĝo
12h15 tagmanĝo
14h00-18h00 ekskurso al Speyer (Katedralo, Historia Muzeo de Palatinato):
alveturo 14h03-14h32, reveturo 17h27-17h59; ĉiam kun ŝanĝo (ĉ. 6 min) en Schifferstadt
18h30 vespermanĝo
19h30-20h15 membrokunveno de "Esperanto für Christen in Deutschland e.V.", Germana sekcio de KELI
alternative/poste: senceremonia kunesto / babilado

2024-03-17, dimanĉon
7h00 rozaria preĝo
7h30 matenmanĝo
8h30-9h15 matena preĝo kaj kantorondo
9h30 tempolimo por forlasi la ĉambron (do, paku jam antaŭe, deponejo por valizoj)
9h30 (ankoraŭ ne definitiva!) ekiro al la preĝejo „Kirche auf der Haardt“ kun dulingva Di-servo
(piede – 38 min – aŭ iom poste per privataj aŭtoj – 9 min)
12h15 tagmanĝo, adiaŭo

 


Informstando ĉe la Germana Evangelia Foiro de la 7a ĝis la 11a de junio 2023 en Nürnberg

72a Kristana Kongreso de la 5a ĝis la 12a de aŭgusto 2023 en Białystok/Polujo.

Bibliaj Tagoj je 2023-03-08/12 en la Romia urbo TreviroPliaj antaŭaj aktivadoj:

  • 2021-05-12/16: 3aj Ekumenaj Ekleziaj Tagoj en Frankfurt/Majno: Nia informstando nuligita pro la pandemio!
  • 2021-02-24/28: La Bibliaj Tagoj en Trier ne povis okazi pro la pandemio
  • 2020-03-25/29: La Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz - pro la virusa krizo ne povis okazi
  • 2019-06-19/22: Esperanto-informstando kadre de la Germana Evangelia Ekleziokonferenco en Dortmund
  • 2019-02-27/03-03: Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz
  • 2018-05-09/13: Esperanto kadre de la Katolikaj Tagoj kun la moto "serĉu pacon" en Münster/Vestf.
  • 2018-03-07/11: Bibliaj Tagoj en Mainz
  • 2017-02-01/05: Bibliaj Tagoj en Wittenberg, la urbo de Luther
  • 2017-08-07/14: Kristana Esperanto-Kongreso en Zöblitz/Saksujo

Aliaj pasintaj aktivadoj:

Eldonado de Kristana literaturo, ekz. de la ampleksa preĝo- kaj kanto-libro ADORU ("Bete(t) an"). Ĝi havas 1.472 paĝojn kaj aperis en junio de 2001. Oktobre de 2002 ĝi ricevis la kulturpremion de la urbo Aalen.

Kune kun IKUE aperigis KELI en oktobro de 2006 novan eldonon de la biblio en Esperanto, kiu enhavas ankaŭ la malfruaj libroj de la Malnova Testamento. Oni povas mendi ĝin por 19,80 € ĉe Rudolf.Fischer[@]esperanto.de

 

Esperanto