Aktivadoj

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio (EKG) estas la landa sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka ligo de Germana Esperanto-Asocio.

Al la internacia laboro apartenas la subteno de
Ekumenaj Esperanto-Kongresoj kaj Kristanaj Esperanto-Kongresoj

En Germanujo la Ligo invitas al diservoj kadre de internaciaj Esperanto-aranĝoj kaj informas precipe evangelianojn pri Esperanto. Membroj ricevadas la revuon "Dia Regno" (6-foje jare en Esperanto).

Jen aktualaj aktivadoj:

Werberollo

Nova rul-tabulo pri la gramatiko de Esperanto

Helpe de Germana Esperanto-Asocio nova rul-tabulo, kiun origine kreis Germana Esperanto-Junularo, estis prilaborata kaj estos la unuan fojon uzata dum la 101aj Katolikaj Tagoj en Münster/Vestf. La moderna varbilo donas al German-lingvanoj superrigardon pri la morfologio de Esperanto.

Por German-lingvanoj: Ekumena faldfolio

"Esperanto in den Kirchen" (Esperanto en la eklezioj) por amasa varbado. Nova aktualigita eldono de 2018.
Petu specimenojn por disdoni en preĝejoj, klerigejoj, ktp. (kontraŭ kompenso de la produktokostoj).

Por presi ĝin mem: elŝutu specimenon

 

 


2019-06-19/22: Esperanto-informstando kadre de la Germana Evangelia Ekleziokonferenco

Malgraŭ la enormaj kotizoj nia ligo denove prezentos la temon "Esperanto en la eklezioj" al la Kristana publiko. Ĉar per niaj kotizoj tute ne eblas, financi tion, ni kolektis donacojn. Jam venis sufiĉe multaj (ne nur de Kristanoj), dankinde.

Anoncis sin ankaŭ 7 helpantoj por la informstandoj, i.a. de Germana Esperanto-Junularo. Estas jam sufiĉe multaj.
Se vi volas viziti nin: Ni estos en la halo 6 de "Westfalenhallen", stando 6-C27 en la sekcio "Lebendiges Lernen" (vivanta lernado).
Se vi havas demandojn, bv. kontakti la organizanton de la informstando: s-ino Petra Dückershoff (petra.dueckershoff[@]esperanto.de)


2020-03-25/03-29 (merkrede ĝis ĵaŭde): Bibliaj Tagoj en Esperanto - ĉi-foje en Worms, la urbo de la Nibelungoj.

Temo: El la skolo de Johano: la tri Epistoloj de Johano (en kunteksto kun la Evangelio laŭ Johano)

Kompreneble ekumene! Ni atendas Kristanojn de ĉiuspecaj konfesioj el pluraj landoj.

Tranoktejo estas la famili- kaj junular-gastejo, kiu estas relative luksa.
Ĉiuj ĉambroj (kun du surteraj litoj, tre malmultaj 1-litaj) kun duŝo kaj necesejo, ĉiuj manĝoj, enirbiletoj, posttagmeza transportservo inkluzivaj

Kristanoj de ĉiuj konfesioj, sed ankaŭ ne-Kristanoj estas bonvenaj.
La ekskursojn gvidos Ulrich Matthias. Ni vidos la urbon Worms kaj eble ekskursos al la monaĥejo de Lorsch.

Elŝutu la aliĝilon por ekscii pli.

Por aliĝi vi ne bezonas sendi la aliĝilon paperpoŝte:
Simple sendu la informojn, kiujn demandas la aliĝilo, al la suba ret-adreso.
Iamaj partoprenintoj en Mainz aliĝu eĉ malformale; eblas transpreni iliajn datumojn.
Ankaŭ se vi havas demandojn, turnu vin al:

Komisiito kaj organizanto

Rudolf Fischer
fischru[@]uni-muenster.de

Provizora programo:

2020-03-25, merkrede
ekde 17h00: akcepto de la gastoj, disdono de la ĉambroj
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30-21h00 prezento de la ekskursoj
poste: senceremonia kunesto / babilado

2020-03-26, ĵaŭde
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 – 12h00 biblia temo
12h00-12h15 tagmeza preĝo
12h30 tagmanĝo
14h00 - 18h00 ekskurso en la urbo Worms kaj al ties ĉirkaŭo (gvidos Ulrich Matthias)
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
poste: senceremonia kunesto / babilado

2020-03-27, vendrede
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 – 12h00 biblia temo
12h00-12h15 tagmeza preĝo
12h30 tagmanĝo
14h00 - 18h00 ekskurso en la urbo Worms kaj al ties ĉirkaŭo (gvidos Ulrich Matthias)
18h30 vespermanĝo
20h00-20h30 vespera preĝo
20h30 antaŭvideble: membrokunveno de "Esperanto für Christen in Deutschland e.V.", Germana sekcio de KELI
alternative/poste: senceremonia kunesto / babilado

2020-03-28, sabate
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 – 12h00 biblia temo
12h00-12h15 tagmeza preĝo
12h30 tagmanĝo
14h00 - 18h00 ekskurso en la urbo Worms kaj al ties ĉirkaŭo (gvidos Ulrich Matthias)
18h30 vespermanĝo
20h00 ekumena diservo
poste: senceremonia kunesto / babilado

2020-03-29, dimanĉe
7h30 matenmanĝo
8h45-9h45 matena preĝo kaj kantorondo
10h00 tempolimo por forlasi la ĉambron
10h00 biblia temo
ekde 10h40 eble pliaj temoj
poste adiaŭa rondo
12h00 tagmanĝo, adiaŭo


Niaj aktivadoj okazadas kutime kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).


Retrorigardo:

2019-02-27/03-03: Bibliaj Tagoj en Esperanto - refoje en Mainz

2018-05-09/13: Esperanto kadre de la Katolikaj Tagoj kun la moto "serĉu pacon" en Münster/Vestf.

  • Informstando LW-08 en la "Kirchenmeile" (Eklezia Mejlo), sekcio "Lebenswelten" (Vivomedioj)
  • Krome kadre de la oficiala programo okazis je 2018-05-12 la programero
    "Esperanto - Frieden braucht Verständigung" (Paco bezonas interkompreniĝon)
    en la domo "Fürstenberghaus" ĉe la katedrala placo
    Pli ol 30 partoprenantoj diskutis pri facila kaj justa lingvo ... kaj tuj aplikis ĝin kantante modernajn ekleziajn kantojn en Esperanto

2018-03-07/11: Bibliaj Tagoj en Mainz

2017-02-01/05: Bibliaj Tagoj en Wittenberg, la urbo de Luther

2017-08-07/14: Kristana Esperanto-Kongreso en Zöblitz/Saksujo

Aliaj pasintaj aktivadoj:

Eldonado de Kristana literaturo, ekz. de la ampleksa preĝo- kaj kanto-libro ADORU ("Bete(t) an"). Ĝi havas 1.472 paĝojn kaj aperis en junio de 2001. Oktobre de 2002 ĝi ricevis la kulturpremion de la urbo Aalen.

Kune kun IKUE aperigis KELI en oktobro de 2006 novan eldonon de la biblio en Esperanto, kiu enhavas ankaŭ la malfruaj libroj de la Malnova Testamento. Oni povas mendi ĝin por 19,80 &euro ĉe Rudolf Fischer fischru[@]uni-muenster.de

 

Esperanto