Estraro, taskoj kaj adresoj

Druckversion | Presebla versio

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a.

Germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)

Prezidanto:

Pastro Wolfram Rohloff
Am Marktplatz 82
D-09496 Marienberg
Tel. (0049) 373 63 / 4423
keli.prezidantoatweb.de

Sekretario:

d-ro Ulrich Matthias
Hertha-Genzmer-Str. 30
D-65197 Wiesbaden
ulrich.matthiasatt-online.de

Kasisto kaj membro-administranto:

d-ro Rudolf Fischer
Gustav-Adolf-Str. 2a
D-48356 Nordwalde
Tel. (0049) 2573 / 626
rudolf.fischeratesperanto.de

Komisiito pri la laborgrupo de la katolikoj

d-ro Rudolf Fischer (vidu supre)

Esperanto