Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a.

KELI-emblemoInternacia lingvo ligas Kristanojn tutmonde

Mallonga informo en Esperanto

Esperanto-Liga für Christen in Deutschland e. V. (Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r. A.) estas la Germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka asocio de Germana Esperanto-Asocio. Kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) ĝi organizas internaciajn renkontiĝojn, ofertas Di-servojn en Esperanto-aranĝoj kaj prezentas sin en Germanaj Ekleziaj Foiroj.


Bibliaj Tagoj, je 2022-03-16/20 en la Romia urbo Trevero (Trier)

Nelacigeble ni ŝovis la Bibliajn Tagojn de 2021 je unu jaro al 2022.


Detalojn pri niaj aktivadoj vi trovos tie ĉi


Esperanto