Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a.

KELI-emblemoInternacia lingvo ligas Kristanojn tutmonde

Mallonga informo en Esperanto

Esperanto-Liga für Christen in Deutschland e. V. (Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r. A.) estas la Germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka asocio de Germana Esperanto-Asocio. Kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) ĝi organizas internaciajn renkontiĝojn, ofertas Di-servojn en Esperanto-aranĝoj kaj prezentas sin en Germanaj Ekleziaj Foiroj.


Bibliaj Tagoj, je 2023-03-08/12 en la Romia urbo Trevero (Trier)

Senlacigeble ni denove provos, post kiam la Bibliaj Tagoj je 2020-2022 devis forfali.


Detalojn pri niaj aktivadoj vi trovos tie ĉi


Esperanto