Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a.

KELI-emblemoInternacia lingvo ligas kristanojn tutmonde

Mallonga informo en Esperanto

Esperanto-Liga für Christen in Deutschland e. V. (Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r. A.) estas la Germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka asocio de Germana Esperanto-Asocio. Kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) ĝi organizas internaciajn renkontigojn, ofertas Di-servojn en Esperanto-aranĝoj kaj prezentas sin en Germanaj Ekleziaj Foiroj.

Niaj sekvantaj aranĝoj:


Bibliaj Tagoj, je 2020-03-25/03-29 en Worms, urbo de la Nibelungoj

!!!!! Bedaŭrinde la Bibliaj Tagoj devis esti nuligataj pro la virusa krizo !!!!!

Pliaj informoj ĉe la komisiito Rudolf FISCHER
fischru[@]uni-muenster.de


Detalojn pri la supraj aktivadoj vi trovos tie ĉi

Esperanto