Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r.a.

Druckversion | Presebla versio

KELI-emblemoInternacia lingvo ligas Kristanojn tutmonde

Mallonga informo en Esperanto

Esperanto-Liga für Christen in Deutschland e. V. (Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio r. A.) estas la Germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) kaj faka asocio de Germana Esperanto-Asocio. Kunlabore kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) ĝi organizas internaciajn renkontiĝojn, ofertas Di-servojn en Esperanto-aranĝoj kaj prezentas sin en Germanaj Ekleziaj Foiroj.


Bibliaj Tagoj, je 2023-03-08/12 en la Romia urbo Trevero (Trier)

Temo: "La du 2 leteroj de Petro"

Ni diskutos pri ili kaj per ekskursoj malkovros la eble plej malnovan urbon de Germanujo,
kiun fondis imperiestro Augusto en la jaro 16 antaŭ Kristo.
Ĉiuj, kiujn interesas religio kaj historio, estas kore bonvenaj.
Kunportu, se vi posedas, Esperant-lingvan biblion kaj la kantlibron ADORU.

Ni ĝojas pri Via aliĝo per la sekva aliĝilo.


Detalojn pri niaj aktivadoj vi trovos tie ĉi


Esperanto