Anmeldung | Aliĝo EMA 2023

Druckversion | Presebla versio

Mi aliĝas al la Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA) 2023.
Ich melde mich zu den Esperanto-Herbstwandertagen 2023 an.

Persono | Person
Kontakto | Kontakt
Partopreno | Teilnahme
Kotizo laŭ aliĝdato:
Teilnahmebeitrag nach Anmeldedatum:
ĝis | bis 2023-03-31: 365 €
ĝis | bis 2023-06-30: 385 €
ĝis | bis 2023-08-31: 405 €

 

   

Loĝigo | Unterkunft
Necesas aparta aliĝo | Separate Anmeldung erforderlich
Vojaĝo | Reise
personojn | Personen
Mi povus kelkfoje transporti partoprenantojn per mia aŭto.
Ich würde Teilnehmer zeitweise mit meinem Auto transportieren.
Datumprotekto | Datenschutz
Mi legis la Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme zu.

Fotoj | Fotos *

Dum la eventoj povas esti farataj fotoj, kiuj povas esti publikigataj en nia asocia revuo, en retpaĝoj kaj/aŭ en sociaj retoj. La organizantoj ne transprenas respondecon ĉu unuopaj partoprenantoj estas videblaj en fotoj.
Während der Veranstaltung können Fotos gemacht werden, die gegebenenfalls in der Mitgliederzeitschrift, auf Internetseiten und/oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Die Organisatoren übernehmen keine Verantwortung dafür, ob einzelne Teilnehmer auf Fotos zu sehen sind.


Publikigo de aliĝoj | Veröffentlichung der Anmeldungen

Ni publikigas la aliĝojn (nur nomo, lando kaj retpoŝta adreso) en retpoŝtaj mesaĝoj al la partoprenantoj kaj en la kongresaj retpaĝoj. Laŭ via deziro ni povas kaŝi vian nomon kaj/aŭ vian retpoŝtan adreson en la listoj.
Wir veröffentlichen Anmeldungen (nur Name, Land und E-Mail-Adresse) in E-Mails an die Teilnehmer und in den Internetseiten des Kongresses. Auf Wunsch verbergen wir deinen Namen und/oder deine E-Mail-Adresse in den Listen.

Komentoj | Bemerkungen
Komentoj (sciindaĵoj,, programkontribuo, kuracaj apartaĵoj, ...)
Bemerkungen (Hinweise, Programmbeitrag, medizinische Besonderheiten, ...)
Pago | Zahlung

Bonvolu pagi nur post ricevo de la fakturo. La aliĝo ekvalidas nur per pago de la faktura sumo.
Zahlung bitte erst nach Erhalt der Rechnung. Die Anmeldung wird erst mit der Zahlung des Rechnungsbetrages gültig.