Kotizoj | Cotisation | Kosten

Druckversion | Presebla versio
kotizo normala reduktita
aliĝperiodo A-landano B-landano junulo
< 35 jaroj
specialaj
kaŭzoj
ĝis
2024-01-31
40 € 20 € 20 € 20 €
ĝis
2024-03-31
60 € 40 € 40 € 40 €
poste 80 € 60 € 60 € 60 €
taga
bileto
20 € 15 € 15 € 15 €

Lando-grupoj
A-landoj: ĉiuj eŭropaj landoj krom la iamaj socialismaj landoj
B-landoj: ĉiuj ekstereŭropaj landoj plus la iamaj socialismaj landoj de Eŭropo

Reduktita kotizo por
akompanantoj/partneroj loĝantaj en la sama loĝejo, handikapuloj, senenspezuloj

Krompago por
ne-junuloj loĝantaj en Francio, Germanio, Belgio, Italio, Svisio, kiuj ne estas membroj de la landa asocio aŭ IFEF:
20 €  por plentempa partopreno
  5 €  por taga bileto


Vi povas pagi per

Monĝiro per banko
Esperanto Strasbourg
Banko: CCM STRASBOURG VOSGES
IBAN:   FR76 1027 8010 8100 0206 7800 168
BIC:     CMCIFR2A
 
Ĉeko (nur por francoj)
Julia Hédoux, Esperanto Strasbourg, 30 rue des Poilus, 67300 Schiltigheim
 
Visa, Mastercard aŭ CB
per ► HelloAsso
 
Pagocelo: EEK 2024 + via nomo