Kalendaro

Superrigardo pri renkontiĝoj en la kalendaro eventaservo.org :

     Kasisto: Klaus Brümmer * 1944  †2021

Kun granda konsterno kaj profunda malĝojo ni eksciis, ke nia kasisto Klaus Brümmer por ĉiam forpasis.
Pro insida malsana ne restis multe da vivotempo por li. Tiun ĉi li uzis, por hejme povi adiaŭi jam de sia familio kaj de multaj amikoj. 
Klaus ĉiam estis fidela membro de nia klubo kaj bona amiko.
En decembro 2009 li kaj lia edzino Waltraut komencis lerni Esperanton en kurso en Hameln. Ekde 2010 ni regule rajtis festi nian someran ĝardenan feston in ilia ĝardeno, kio ĉiam estis kulmino en la somero. Ĉiam Klaus por ni tre lerte kaj fake surmetis la kradrostaĵojn kaj poste servis ilin. En februaro 2011 li transprenis la oficon de la kasisto kaj ĝis nun 10 jarojn tre bone zorgis pri la tio.
2014 unue estis vizitia la Germana Esperanto-Kongreso en Erfurt, por ke ili en 2015 povu bone kunplani kaj kunhelpi dum la Germana Esperanto-Kongreso en Hameln mem. Ankaŭ poste ili vizitis pliajn kongresojn en Germanujo. Sed li ankaŭ vizitis kun lia edzino la kurssemajnfinojn en Sundern kaj la silvestrajn renkontiĝojn de la Luminesk'. Kulmino certe estis la vojaĝo al Portugalujo, kie li 2018 vizitis la Universalan Kongreson de Esperanto en Lisbono.
Ankaŭ dum la regulaj informstandoj ĉe la Tag de la kulturoj en la subdistrikto Hameln-Pyrmont plej ofte ĉeestis kaj helpis dum la konstruo de la stando kaj enpakado.  Kaj ankaŭ ĉe la ekskursoj en la regiono dum la Rata Rendevuo Klaus plej ofte ĉeestis. 
Hejme Klaus kaj Waltraut dum la pasintaj jaroj povis gastigi multajn eksterlandajn gastojn, en la kadro de rondvojaĝoj aŭ per la Pasporta Servo, el Belgujo, Kubo, Togolando, Svislando, ktp.
Mi ĝojas, ke mi ankoraŭ povis viziti kaj adiaŭi de Klaus persone. Kaj mi ĝojis, ke li povis resti hejme ĝis la fino kun siaj familianoj kaj en la manoj de sia bone prizorganta kaj fleganta edzino Waltraut. Tio ja estis lia deziro. Li ĉiam restos en niaj memoroj!
Nun mi deziras al vi, kara Waltraut, kaj al ĉiuj viaj familianoj, multan forton en tiu trista kaj malĝoja tempo. Tamen ne perdu la esperon kaj ĉiam pensu pri la bono en via kuna vivo.
Ni pensas pri vi.
Triste kaj malĝoje, ankaŭ en la nomo de la Esperanto-grupo Hameleno "La Ratkaptista Bando",
Heinz W. Sprick, prezidanto

Datoj 2021:

kursive = Aranĝo ne estas organizita de la Ratkaptista Bando, sed minimume 1 klubano partoprenas ĝin 
????? = ankoraŭ ne certas

Aprilo 2021

 (© Wikimedia) 
14.04.2021:     20.00 horo     Virtuala kunveno per Zoom:      Temo: Kiu estas mi?
Ĉiu prezentas sian Esperanto-vorton de la tago. Ni pritraktas la temon "Kiu estas mi?" per demandoj, ludoj, ŝaradoj kaj kvizo.
La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno estas: https://us04web.zoom.us/j/851458747?pwd=VGNaVnlXK0taaWFvY0tiMmRMQVlQZz09. Kiel pasvorton enmetu la numeron de la naskiĝjaro de Esperanto (la jaro, en kiu aperis la "Unua Libro"). Vi trovas ĝin sur la paĝo https://lernu.net/eo/esperanto.  Aŭ demandu ĝin per retpoŝto al hamelnatesperanto.de.

 (© "Christina Dichterliebchen zupft." by wolfgraebel is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 )
21.04.2021:     20.00 horo     Virtuala kunveno per Zoom:     7-a Kantoparado - voĉdonu por la kanto de la tago!
Vi havas la eblecon prezenti unu el viaj plej ŝatataj Esperanto-kantoj kaj post la prezentado ni voĉdonas kaj elektas la kanton de la tago. 
Reguloj:
- Entute estas prezentitaj 9 kantoj.
- Ĉiu povas sendi antaŭ la kunveno unu deziratan kanton (kun la ligilo ekz. al jutubo) al la adreso hamelnatesperanto.de .
- Elektado dependas de la alventempo de la retpoŝto. Iom preferataj estas la deziroj de la klubaj membroj. Se venas pli da kantoj, ili povas esti ludataj en la sekva Kantoparado.
- Post la prezentado de ĉiuj kantoj (fare de la proponantoj) ĉiu partoprenanto en la virtuala Zoom-ĉambro rajtas voĉdoni (per ligilo al la paĝo de PollUnit, kiu aŭtomate kalkulas la voĉojn).
Disdonado de la poentoj: Ĉiu havas entute 7 poentojn por disdoni. Vi povas doni al unu kanto maksimume 4 poentojn.     
Ekzemplo: 
la kanto, kiu plej plaĉas al vi, ricevas 4 poentojn,
la sekva 2 poentojn
kaj por plia kanto vi rajtas doni ankoraŭ 1 poenton.
- Se tio ne plaĉas al vi, per PollUnit eblas disdoni viajn 7 poentojn ankaŭ alimaniere,
ekzemple:
unu kanto 4 poentojn, la dua 3 poentojn,
aŭ: al sep kantoj po 1 poento,
aŭ simile.
- Post adicio de la poentoj ni ekscias, kiu estas la Kanto de la tago.
- La kantoj sur rango 1 ĝis 3 denove estos prezentataj en la sekva Kantoparado, kune kun 6 nove dezirataj, kaj ili povas esti reelektitaj maksimume 6 fojojn kaj poste denove proponita post unu jaro.
Multan plezuron! 
La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno estas: https://us04web.zoom.us/j/851458747?pwd=VGNaVnlXK0taaWFvY0tiMmRMQVlQZz09. Kiel pasvorton enmetu la numeron de la naskiĝjaro de Esperanto (la jaro, en kiu aperis la "Unua Libro"). Vi trovas ĝin sur la paĝo https://lernu.net/eo/esperanto.  Aŭ demandu ĝin per retpoŝto al hamelnatesperanto.de.


27.04.2021:     18.30 Uhr Popolaltlernejo Hameln:     Gustumi Esperanto-aeron kun la Ratkaptisto - Enkonduko de la internacia planlingvo Esperanto.
Per la desegnita infanlibro "La ŝalmisto de Hamelin" ni enkondukas la internacian planlingvon Esperanto. Aliĝu ĉe la popola altlernejo Hameln-Pyrmont. Pliaj informoj en la libro de la popolaltlernejo Hameln-Pyrmont aŭ sur la retpaĝo: ligilo sekvos

 (© asmodee)
28.04.2021:     20.00 horo     Virtuala kunveno per Zoom:      Ludo "Just one" ("Nur unu")
Ĉiu prezentas sian Esperanto-vorton de la tago. Bonvolu pretigi apud vi paperon kaj bone skribantan skribilon. Ni kune ludas la ludon de la jaro 2019 "Just One". Ankaŭ por tio ni bezonas paperon kaj skribilon.
La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno estas: https://us04web.zoom.us/j/851458747?pwd=VGNaVnlXK0taaWFvY0tiMmRMQVlQZz09. Kiel pasvorton enmetu la numeron de la naskiĝjaro de Esperanto (la jaro, en kiu aperis la "Unua Libro"). Vi trovas ĝin sur la paĝo https://lernu.net/eo/esperanto.  Aŭ demandu ĝin per retpoŝto al hamelnatesperanto.de.

Majo 2021

 (© mondafest2020)
12.05.2021:     20.00 horo virtuala kunveno per Zoom:     Afrika Vespero kun prelego de François Hounsounou, Benino, pri „Dekjara agado de ACM (Afrika Centro Mondcivitana) en Benino“ 
Dum la Afrika Vespero ni aŭdas prelegon de afrika Esperantisto. Prezentos sin François Hounsounou el Benino pri la prelego „Dekjara agado de ACM (Afrika Centro Mondcivitana) en Benino“. Post la prelego estos ebleco por starigi demandojn.
La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno estas: https://us04web.zoom.us/j/851458747?pwd=VGNaVnlXK0taaWFvY0tiMmRMQVlQZz09. Kiel pasvorton enmetu la numeron de la naskiĝjaro de Esperanto (la jaro, en kiu aperis la "Unua Libro"). Vi trovas ĝin sur la paĝo https://lernu.net/eo/esperanto.  Aŭ demandu ĝin per retpoŝto al hamelnatesperanto.de.


19.05.2020:     19.00 horo Sumpfblume:     Jarĉefkunveno
Ni invitas al la jarĉefkunveno de la Esperanto-grupo Hameleno "La Ratkaptista Bando".
Dum la nuna vidpunkto kiel lokon por la jarĉefkunveno la kultur- kaj komunikadcentron "Sumpfblume" en Hameleno. Se tio ne estus malfermita pro la pandemiaj reguloj, la kunveno povus ankaŭ okazi en alia loko aŭ kiel virtuala aŭ hibrida kunveno en la reto en la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno. Ni mallongperspektive antaŭe informos vin laŭ la aktuala stato.
Tagordo:

  1. Saluto
  2. Jara raporto
  3. Kasa raporto
  4. Raporto de la revizoroj
  5. Malŝarĝigo kaj novelekto de la estraro
  6. Elekto de unu revizoro
  7. Proponoj
  8. Planoj por 2021
  9. Diversaĵoj

 (© "Christina Dichterliebchen zupft." by wolfgraebel is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 )
26.05.2021:     20.00 horo     Virtuala kunveno per Zoom:     8-a Kantoparado - voĉdonu por la kanto de la tago!
Vi havas la eblecon prezenti unu el viaj plej ŝatataj Esperanto-kantoj kaj post la prezentado ni voĉdonas kaj elektas la kanton de la tago. 
Reguloj:
- Entute estas prezentitaj 9 kantoj.
- Ĉiu povas sendi antaŭ la kunveno unu deziratan kanton (kun la ligilo ekz. al jutubo) al la adreso hamelnatesperanto.de .
- Elektado dependas de la alventempo de la retpoŝto. Iom preferataj estas la deziroj de la klubaj membroj. Se venas pli da kantoj, ili povas esti ludataj en la sekva Kantoparado.
- Post la prezentado de ĉiuj kantoj (fare de la proponantoj) ĉiu partoprenanto en la virtuala Zoom-ĉambro rajtas voĉdoni (per ligilo al la paĝo de PollUnit, kiu aŭtomate kalkulas la voĉojn).
Disdonado de la poentoj: Ĉiu havas entute 7 poentojn por disdoni. Vi povas doni al unu kanto maksimume 4 poentojn.     
Ekzemplo: 
la kanto, kiu plej plaĉas al vi, ricevas 4 poentojn,
la sekva 2 poentojn
kaj por plia kanto vi rajtas doni ankoraŭ 1 poenton.
- Se tio ne plaĉas al vi, per PollUnit eblas disdoni viajn 7 poentojn ankaŭ alimaniere,
ekzemple:
unu kanto 4 poentojn, la dua 3 poentojn,
aŭ: al sep kantoj po 1 poento,
aŭ simile.
- Post adicio de la poentoj ni ekscias, kiu estas la Kanto de la tago.
- La kantoj sur rango 1 ĝis 3 denove estos prezentataj en la sekva Kantoparado, kune kun 6 nove dezirataj, kaj ili povas esti reelektitaj maksimume 6 fojojn kaj poste denove proponita post unu jaro.
Multan plezuron! 
La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno estas: https://us04web.zoom.us/j/851458747?pwd=VGNaVnlXK0taaWFvY0tiMmRMQVlQZz09. Kiel pasvorton enmetu la numeron de la naskiĝjaro de Esperanto (la jaro, en kiu aperis la "Unua Libro"). Vi trovas ĝin sur la paĝo https://lernu.net/eo/esperanto.  Aŭ demandu ĝin per retpoŝto al hamelnatesperanto.de.

Junio 2021

09.06.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

23.06.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

30.06.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Julio 2021

14.07.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Somera paŭzo

Aŭgusto 2021

25.08.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Septembro 2021

08.09.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

22.09.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

29.09.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Oktobro 2021

13.10.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

27.10.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Novembro 2021

10.11.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

24.11.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Decembro 2021

08.12.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

22.12.2021:     19.00 horo Sumpfblume, Hameln:     Temo: sekvos
Temo: sekvos

Kristnaska paŭzo