Projekte / Projektoj

Druckversion | Presebla versio

(Seite in Bearbeitung! / paĝo konstruata)

Regelmäßige Kurzzeitprojekte /Regulaj mallongtempaj projektoj

Die ANF führt verschiedene Projekte durch, wie zum Beispiel die Feier des Internationalen Frauentags mit speziellem Programm mit und für die Mädchen oder der Feier des Zamenhoftages. 
ANF ​​realigas diversajn projektojn, kiel la feston de Internacia Virina Tago kun speciala programo kun kaj por la knabinoj aŭ la feston de Zamenhof-Tago.

 

 

Langzeitprojekte / longtempaj projektoj

Wir planen, einen Kleinbus zu kaufen, um die Kinder transportieren zu können, die einen sehr langen Schulweg haben und planen die übrige Zeit mit dem Bus als Taxi Geld zu verdienen u.a.
Ni planas aĉeti malgrandan buson por povi transporti la infanojn, kiuj havas tre longan vojon al lernejo, kaj planas uzi la buson kiel taksion dum la resto de la tempo por gajni monon kaj simile.
 
Viele von ihnen schlafen während der Esperanto-Kurse ein, weil sie zu Hause nichts gegessen haben, weswegen sie im Kurs Hunger haben. Aus diesem Grund halten wir ANF-Mitglieder es für notwendig, Möglichkeiten zu finden, für die Kinder Brot und Zuckergetränke zu kaufen, um sie im E-Kurs an alle anwesenden Waisenkinder zu verteilen. Damit werden die Kinder nicht mehr im E-Kurs einschlafen.
Wir möchten in Zukunft auch regelmäßig je ein Kilogramm Reis, Bohnen, Öl usw. an alle Waisenkinder in ihren Familien verteilen.
 
Multaj el ili endormiĝas dum la Esperanto-kurso, ĉar ili ne manĝis hejme, tio signifas ke malsategaj ili ĉeestas la kurson. Pro tio ni ANF-anoj juĝis necesa, trovonte la eblecon, aĉeti panetojn kaj boteletojn da sukerdolĉaĵoj por disdoni al ĉiu ĉeestanta orfino/orfo, dum la E-kursa rendevuo. Tio solvos la problemon, ke la georfoj ne plu endormiĝu dum la E-kurso. Ni volus ankaŭ disdoni al ĉiu orfino/orfo, ĉu po sejmano, ĉu monate, kilogramon da rizo, fazeoloj, oleo, ktp, alportante en iliajn hejmojn.
 

Wie werden Spenden verwendet / Kiel ni uzas la mondonacojn:

Da für unsere Kinder eine erfolgreiche Ausbildung das Wichtigste ist, werden mit den Spenden zuerst alle nötigen Schulgebühren bezahlt. Erst wenn die Grundbedürfnisse (inklusive Essen und Kleidung) efüllt sind, werden wir in unsere Langzeitprojekte investieren. Jeder einzelne Euro, der gespendet wird, geht direkt an die Kinder und kommt ihnen zu Gute. Das beinhaltet auch die Miete und eine Arbeitskraft für den Verein, die sich um die 200 Kinder kümmert.
 
Ĉar sukcesa edukado estas la plej grava afero por niaj infanoj, unue ĉiam ĉiuj necesaj lernejaj kotizoj estas pagataj per la ricevitaj donacoj. Nur kiam la bazaj bezonoj (inkluzive manĝaĵoj kaj vestaĵoj) estas plenumitaj, ni investas en niaj longtempaj projektoj. Ĉiu donita eŭro iras rekte al la infanoj kaj profitigas ilin. Ĉi tio inkluzivas ankaŭ la lupagon kaj unu laboriston por la asocio, kiu prizorgas la 200 infanojn.