2a Reta Novjaro omaĝe al la georfoj de ANF

Druckversion | Presebla versio

Ĉar ankaŭ ĉi jare ne okazos multaj ĉeestaj jarfinaj renkontiĝoj, ni denove okazigas retan renkontiĝon: la 2an Retan Novjaron. 

La programo estos senpaga, sed ni petas MONDONACOJN por niaj 

GEORFOJ EN KONGOLANDO de Asocio Nova Familio.

 

Ni ankoraŭ akceptas proponojn por programeroj.

 

Aliĝu kaj proponu programerojn je retanovjaroatgmail.com.

 

Akoraŭ tute ne aktuala, sed havanta unuajn informojn: 

 

https://eventaservo.org/e/2aRetaNovjaro

 

Estu ĉiuj bonvenaj kaj plurakontu :)