Aliĝilo | Anmeldung NEMO 2024

Druckversion | Presebla versio

Mi aliĝas al NEMO 2024 en la Esperanto-Stacio Halbe.
Ich melde mich zum NEMO 2024 in der Esperanto-Stacio Halbe an.

Persono | Person
Kontakto | Kontakt
Lingvo | Sprache
Partopreno | Teilnahme
Datumprotekto | Datenschutz
Mi legis la Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme zu.

Fotoj | Fotos *

Dum la eventoj povas esti farataj fotoj, kiuj povas esti publikigataj en nia asocia revuo, en retpaĝoj kaj/aŭ en sociaj retoj. La organizantoj ne transprenas respondecon ĉu unuopaj partoprenantoj estas videblaj en fotoj.
Während der Veranstaltung können Fotos gemacht werden, die gegebenenfalls in der Mitgliederzeitschrift, auf Internetseiten und/oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Die Organisatoren übernehmen keine Verantwortung dafür, ob einzelne Teilnehmer auf Fotos zu sehen sind.


Publikigo de aliĝoj | Veröffentlichung der Anmeldungen

Ni publikigas la aliĝojn (nur nomo, lando kaj retpoŝta adreso) en interna listo al la partoprenantoj kaj en la retpaĝoj de NEMO. Laŭ via deziro ni povas kaŝi vian nomon kaj/aŭ vian retpoŝtan adreson en la listoj.
Wir veröffentlichen Anmeldungen (nur Name, Land und E-Mail-Adresse) iin einer internen Liste an die Teilnehmer und in den NEMO-Internetseiten. Auf Wunsch verbergen wir deinen Namen und/oder deine E-Mail-Adresse in den Listen.

Komentoj | Bemerkungen
Sciindaĵoj, kuracaj apartaĵoj, ... | Hinweise, medizinische Besonderheiten, ...
Pago | Zahlung

La aliĝo validas nur kun pago de la kompleta kotizo.
Die Anmeldung gilt nur mit Zahlung des Gesamtbeitrags.

Bonvolu pagi al jena bankkonto:
Zahlungen bitte auf folgendes Bankkonto:

Deutscher Esperanto-Bund

IBAN: DE32 5085 1952 0040 1145 71  (Sparkasse Odenwaldkreis)
BIC:    HELADEF1ERB

aŭ al la UEA-kontogeaa-n
oder auf das UEA-konto: geaa-n

Pagocelo: „NEMO 2024 + via nomo“
Zahlungszweck: „NEMO 2024 + dein Name“