Kotizo

Druckversion | Presebla versio
  ĝis 23.08.2023 ĝis 31.10.2023 poste
2-lita ĉambro 530 € 560 € 585 €
1-lita ĉambro 680 € 700 € 730 €

La kotizo inkluzivas la restadon de la 28-a de decembro 2024 vespere ĝis la 3-a de januaro 2025 matene: loĝado en dulitaj ĉambroj, tri manĝoj tage, programo kaj silvestra bufedo (senkostaj trinkaĵoj dum silvestra vespero 18:30 ĝis 03:00 – biero, vino, kafo, teo, limonado, akvo).

Partoprenantoj loĝantaj en Germanio, kiuj ne estas ordinaraj membroj de Germana Esperanto-Asocio, krompagas 30 €.

Partatempa partopreno (aliĝo nur ĝis 25a de novembro 2024): 2-lita ĉambro 90 €, 1-lita ĉambro 115 € tage, dum silvestro aldone 45 € (inkl. trinkaĵoj, priskribo supre), inkluditaj estas la programo kaj tri manĝoj. 

Aliĝoj ekvalidas nur per antaŭpago de minimume 50 € al jena konto de Germana Esperanto-Asocio:

IBAN: DE53 5085 1952 0040 1158 42 (Sparkasse Odenwaldkreis)
BIC: HELADEF1ERB
Pagocelo: Luminesk' 2024/25 + via nomo

aŭ per UEA-konto geaa-n.

Bonvolu pagi la reston ĝustatempe antaŭ la komenco de la aranĝo.

Malaliĝo, nuligo de la aranĝo

  1. En kazo de malaliĝo gis 2023-10-31 ni repagos jam pagitan kotizon minus administra kontribuo de 10 €.
  2. En kazo de malaliĝo post 2023-10-31 ni repagos jam pagitan kotizon minus administra kontribuo de 20 €. Se ni havos kostojn pro la malaliĝo flanke de la domo, ni subtrahos ilin de la repago.
  3. Se ni mem devas nuligi la aranĝon, ni repagos la kompletan pagitan kotizon.