Komisiitoj

Germana Esperanto-Asocio nomumas komisiitojn por specialaj taskoj, kiuj volontulas. Ili estas oficialaj komisiitoj kun specialaj kompetentecoj. La komisitoj laboras sub la gvidado de la estraro kaj raportas la la membrokunveno pri siaj taskoj.

La laboro de Germana Esperanto-Asocio dependas decidite de la kunlaboro de giaj komisiitoj. Ilia mencio en tiu retpago ne nur konigas ilin al nia membraro, sed ankau estas videbla signo de la dankemo, kiun la estraro suldas al siaj komisitoj.

Gvidado de la oficejo, membroadministrado kaj arkivo

Sibylle Bauer gvidas la oficejon de Germana Esperanto-Asocio ("Esperanto-Laden") kaj estas la unua kontaktpersono por vizitantoj. De tie si ankau prizorgas ciuj demandoj de la membraro de GEA. Sxi plusendas petojn kaj leterojn al la respondeculoj, flegas la datumoj de nia membraro kaj prizorgas la dissendon de informmaterialoj. Krome si intese okupigxas pri la arkivo de GEA kaj gxia elektronigigo por la posta transdono al la federacia arkivo en Koblenz. Krome si subtenas la estraron kaj speciale la prezidanton ce lia labroro.


Sibylle Bauer

sibylle.baueratesperanto.de

Komisiito pri amaskomunikila agado kaj publikaj rilatoj

Louis von Wunsch-Rolshoven estas kontaktpersono pro prezenti Esperanton kaj GEA en amaskomunikiloj, radio kaj televido. Speciale li subtenas lokajn grupon kaj gvidas metiejojn pri tiu temo.

Lu Wunsch-Rolshoven

Louis von Wunsch-Rolshoven

lu.wunsch-rolshovenatesperanto.de

+49-173-162 90 63
+49-30-685 58 31
0800-3 36 36 36-111

Registrado de mencio de Esperanto en la amaskomunikiloj

Mi estas Hermann Kroppenberg kaj naskigis en la jaro 1947 en Bensberg (hodiau kvartalo de Bergisch Gladbach apud Kolonjo). Post instruigo al komercisto mi lernis la profesion de kukajisto au dolcajfaristo. Mi volonte prizorgus Esperant-lingvan staganton, sed bedaurinde gis nun mi ne trovis iun aspiranton.

Jam de infan-ago mi scias, kio estas Esperanto, sed mi renkontis gin antau kelkaj jaroj nur per kromvojo tra la stenografio. Unue mi lernis jen kaj jen, sed ekde cirkau kvar jaroj mi lernis la Lingvon Internacian konstante kaj gi multe gojigas min. En mia profesia cirkauo mi provas progresigi la uzadon de la Lingvo Internacia per kreado de produktonomoj, dulingvaj afisoj au Esperant-lingvaj varbiloj kaj informiloj. Ekzistas multaj ebloj.

La peton, kolekti kaj kompili cion, kio aperas pri Esperanto en la amaskomunikiloj, mi volonte plenumas. Mi tre gojus, se multaj samideanoj profitus de tio. Cu vi havas novajn fontojn kun mencio de Esperanto? Tiam skribu al mia ret-adreso. Mi dankas vin.

Bild von Hermann Kroppenberg

Hermann Kroppenberg

0800-3363636-5121
hermann.kroppenbergatesperanto.de
medienechoatesperanto.de

Komisiito por prelegvojagoj de eksterlandaj referantoj

Uli Ender organizas prelegvojagojn de eksterlandaj prelegantoj kaj estas en daura kontakto al landaj ligoj, lokaj grupoj kaj la Esperanto-asocioj de niaj najbaraj landoj.

Bild von Lars Sözüer

Uli Ender

0800-3363636-5123
uli.enderatesperanto.de
rundreisenatesperanto.de

Komisiito por interreta redaktado

Thomas Bormann estas jurnalisto kaj respondecas pri la redakta prizorgado de nia interreta pagaro.

Thomas Bormann

Thomas Bormann

0800-3363636-5117
thomas.bormannatesperanto.de

Komisiito por informmaterialoj

Goar Engeländer produktas originalojn por brosuroj, faldfolioj ktp. uzataj por la diversaj Esperanto arangoj kaj evoluigas inform- kaj varbmaterialojn.

Goar Engeländer

Goar Engeländer

0800-3363636-5127
goar.engelaenderatesperanto.de

Komisiito por retaj kunvenoj

Heinz Sprick kunordigas la uzadon de la Zoom-kanalo de Germana Esperanto-Asocio por retaj kunvenoj. La kanalo disponeblas ankau al suborganizoj kiel landaj ligoj au lokaj grupoj por iliaj retaj renkontigoj. Same al diversaj kongresoj kaj aliaj arangoj, kiuj okazu komplete au parte virtuale. kaj por ebligi hibridan partoprenon.

Bild von Heinz Sprick

Heinz Sprick

0800-3363636-5128
heinz-wilhelm.sprickatesperanto.de
gea.zoomatesperanto.de

Reprezentanto de GEA en la asembleo de EEU

Klaus Leith komunikiĝas kun Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) kaj UEA-Komisiono por eŭropa agado (EKU) kaj akompanos nian komunan kampanjon kadre de la eŭropunia Konferenco pri la estonteco de Eŭropo ĝis la printempo 2022.

Bild von Heinz Sprick

Klaus Leith

klaus.leithatesperanto.de