Programo

Druckversion | Presebla versio

Ĝenerala programskemo

  mardo
2021-12-28
merkredo
2021-12-29
ĵaŭdo
2021-12-30
vendredo
2021-12-31
sabato
2022-01-01
dimanĉo
2022-01-02
lundo
2022-01-03
07:00 – 09:15   matenmanĝo
09:15– 10:45

programbloko
1

tuttaga
ekskurso
programbloko
5
matenmanĝo
ĝis 11:30
programbloko
10
adiaŭo
11:00 – 12:30 programbloko
2
programbloko
6
programbloko
11

 

12:30 – 13:30 tagmanĝo tagmanĝo
14:00 – 15:30 programbloko
3
programbloko
7
novjara promeno duontaga
ekskurso
15:30 – 16:00 kafopaŭzo kafopaŭzo
16:00 – 17:30 alveno
akcepto
programbloko
4
programbloko
8
programbloko
9
18:00 – 19:30 vespermanĝo silvestra bufedo vespermanĝo
20:00 – 21:30 interkona
vespero
vespera
programo
vespera
programo
silvestra balo vespera
programo
vespera
programo
poste gufujo/trinkejo gufujo/trinkejo

Tagaktualan programon vi trovos ĉi tie.