Aliĝo

Druckversion | Presebla versio

Elektronika aliĝo

Se iel eble, bonvolu uzi la elektronikan aliĝilon.

Aliĝilo

Aliĝo per poŝto

Deutscher Esperanto-Bund e.V.
Brigitte Kranz
Langenweg 176
26125 Oldenburg

Kongresa bankkonto:

Deutscher Esperanto-Bund
IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97 ĉe Sparkasse Odenwaldkreis
BIC: HELADEF1ERB
Pagocelo: GEK 2022, Persona nomo + Familia nomo

Aliĝoj ekvalidas nur per alveno de la kompleta kotizo.