Esperanto aktuell kaj •kune•

Druckversion | Presebla versio

redaktejo:
Yashovardhan Singh, Im Johannistal 23, D-42119 Wuppertal
Stano Marček, SK-036 01 Martin, Slovakujo

0800-3363636-54
eaatesperanto.de

redaktejo -kune- :
kuneatesperanto.de

  konstantaj kunlaborantoj:
Utho Maier  (Germana Esperanto-Biblioteko),
Uwe Stecher (Aŭstraj paĝoj, rubriko: El la mondo),
Peter Zilvar (Interkultura Centro Herzberg).

Esperanto aktuell kun la junulara parto •kune• estas la membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio r.a. kaj de Germana Esperanto-Junularo r.a.. Ĝin povas tamen ankaŭ aboni ne-membroj, ankaŭ el eksterlando. Vidu detalojn sube.

Esperanto aktuell aperas sesfoje jare kun po 32 paĝoj. Eldonisto (kaj respondeca pri la enhavo) estas Germana Esperanto-Asocio r.a. La ekspedadon kaj la abonservon organizas la membro-prizorganto.

Abono: 

La jara abono enhavas la paperan version, la elektronikan version aŭ ambaŭ.
(por ordinaraj membroj inkluzivita en la membreco)

Jarabono por ne-membroj:      19,00 €
papera versio al eksterlando:  25,00 €

Pagenda komence de la jaro, malabonebla fine de la jaro.

Konto:
IBAN:  DE32 5085 1952 0040 1145 71
BIC:    HELADEF1ERB

Administrado de abonoj

► Elektronika abonilo
 Formularo debetrajtigo (SEPA)

Ceteraj mendoj kaj demandoj al la  ► oficejo de Germana Esperanto-Asocio

Redaktofinoj de la eldonoj:

la 15a de ĉiu malpara monato

Sendu viajn kontribuojn por Esperanto aktuell per retpoŝto, en ASCII-formato aŭ kiel alkroĉitan Word-dokumenton (kun la specialaj Esperanto-signoj aŭ en skribmaniero per "x"), fotojn en *.bmp- aŭ *.jpg-formato. Paperpoŝtaĵoj (nur tajpitaj, ne manskribitaj tekstoj) al la redaktisto Yashovardhan. La redaktisto rezervas al si la rajton prilabori vian tekston; leteroj de legantoj estas mallongigataj, se necese. Se vi ne konsentas pri tio, nepre skribu tion, sendante vian kontribuon. Internajn disputojn ni traktos nur en Esperanto.