Esperanto aktuell kaj •kune•

redaktejo:
Yashovardhan Singh, Im Johannistal 23, D-42119 Wuppertal
Stano Marček, SK-036 01 Martin, Slovakujo

0800-3363636-54
eaatesperanto.de

redaktejo -kune- :
kuneatesperanto.de

  konstantaj kunlaborantoj:
Utho Maier  (Germana Esperanto-Biblioteko),
Uwe Stecher (Aŭstraj paĝoj, rubriko: El la mondo),
Peter Zilvar (Interkultura Centro Herzberg).

Esperanto aktuell kun la junulara parto •kune• estas la membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio r.a. kaj de Germana Esperanto-Junularo r.a.. Ĝin povas tamen ankaŭ aboni ne-membroj, ankaŭ el eksterlando. Vidu detalojn sube.

Esperanto aktuell aperas sesfoje jare kun po 32 paĝoj. Eldonisto (kaj respondeca pri la enhavo) estas Germana Esperanto-Asocio r.a. La ekspedadon kaj la abonservon organizas la membro-prizorganto.

Abono: 

19,00 EUR
Abono kun ekspedo al eksterlando: 25,00 EUR

Ekspedado kaj abonservo

Elektronika abonilo por abonoj de eksterlando
Ceteraj mendoj kaj demandoj al: 
Deutscher Esperanto-Bund, Sibylle Bauer, oficejestrino (Esperanto-Butiko)

   

Redaktofinoj de la eldonoj:

la 15a de ĉiu malpara monato

Sendu viajn kontribuojn por Esperanto aktuell per retpoŝto, en ASCII-formato aŭ kiel alkroĉitan Word-dokumenton (kun la specialaj Esperanto-signoj aŭ en skribmaniero per "x"), fotojn en *.bmp- aŭ *.jpg-formato. Paperpoŝtaĵoj (nur tajpitaj, ne manskribitaj tekstoj) al la redaktisto Yashovardhan. La redaktisto rezervas al si la rajton prilabori vian tekston; leteroj de legantoj estas mallongigataj, se necese. Se vi ne konsentas pri tio, nepre skribu tion, sendante vian kontribuon. Internajn disputojn ni traktos nur en Esperanto.