Programo

Krom la diversaj fakaj kunsidoj la programo ofertas

  • prelegojn kaj laborgrupojn pri interesaj temoj,
  • ampleksan libroservon,
  • regionan ekskursan programon,
  • kulturan vesperan programon.

Ĝenerala programskemo

  vendredo
2022-06-03
sabato
2022-06-04
dimanĉo
2022-06-05
lundo
2022-06-06
08:00 – 09:30   matenmanĝo
09:30 – 12:00 kongresa malfermo
prelegoj
membrokunveno GEA
laborgrupoj, ekskursoj
ferma kunveno
12:00 – 13:30 tagmanĝo
13:30 – 15:00 prelegoj
laborgrupoj
ekskursoj
prelegoj
laborgrupoj
ekskursoj

forveturo
eventuale kunsidoj

15:00 – 15:30

alveno
akcepto

kafopaŭzo
15:30 – 18:00 prelegoj
laborgrupoj
ekskursoj
prelegoj
laborgrupoj
ekskursoj
18:00 – 19:30 vespermanĝo  
20:00 – 21:30

interkona
vespero

vespera programo vespera programo