Kultura programo | Kulturprogramm

Druckversion | Presebla versio

La programo estas agnoskita kiel kleriga seminario en la kadro de Erasmus+.
Ĝi estas organizata kiel partnera programo de Germana Esperanto-Asocio kaj Esperanto Nederland.

Das Programm ist ein anerkanntes Bildungsseminar im Rahmen von Erasmus+.
Es wird organisiert als Partnerprogramm des Deutschen Esperanto-Bundes und Esperanto Nederland.

 

Kajto kantos en Esperanto kaj la frisa.

En 1988 la grupo Kajto komencis kanti esperantlingve. Dum la UK en Brajtono – en 1989 – la KD "Kajto" estis prezentita, kiu ankaŭ montriĝis esti la unua Esperanto-KD iam en la mondo. Dum la jaroj kiuj sekvis, Kajto vojaĝis al multaj landoj por koncerti, En 2004 la FAME-Kulturpremio estis aljuĝita al Kajto kiel rekono de la graveco de ĝia kontribuaĵo al la Esperanta muzik-kulturo.

En 2019 la 8-a Kajto-KD estis prezentita: "La Universala Arbo'". Nuntempe Kajto konsistas el Nanne Kalma kaj Ankie van der Meer. Ili kantas pri diversaj temoj en diversaj lingvoj.

Dum la GEA-kongreso, ili prezentos programon de kantoj en Esperanto kaj ankaŭ en la frisa lingvo, la dua oficiala lingvo en Nederlando. Kune, Ankie kaj Nanne ĉiam interparolas fris-lingve. Ili sin akompanas per gitaro, mandolino, ŝalmo kaj koncertino.

Sabato, 2022-06-04, 21:00, City Club Hotel, salono Mozart

Kajto singt auf Esperanto und Friesisch

1988 begann die Gruppe Kajto auf Esperanto zu singen. Während des Weltkongresses in Brighton - 1989 - wurde die CD "Kajto" vorgestellt, als erste Esperanto-CD überhaupt auf der Welt. In den folgenden Jahren reiste Kajto für Auftritte in viele Länder. 2004 wurde Kajto der FAME-Kulturpreis in Anerkennung der Bedeutung ihres Beitrags zur Esperanto-Musikkultur verliehen.

2019 erschien die 8. Kajto-CD: „La Universala Arbo“. Derzeit besteht Kajto aus Nanne Kalma und Ankie van der Meer. Sie singen zu verschiedenen Themen in verschiedenen Sprachen.

Während des Deutschen Esperanto-Kongresses präsentieren sie ein Liederprogramm in Esperanto und auch in Friesisch, der zweiten Amtssprache in den Niederlanden. Gemeinsam unterhalten sich Ankie und Nanne immer auf Friesisch. Begleitet werden sie von Gitarre, Mandoline, Flöte und Ziehharmonika.

Samstag, 04.06.2022, 21:00, City Club Hotel, Saal Mozart

Ralph Glomp kantos en Esperanto kaj la platgermana.

Moin leeve Lüüd, hartlich willkamen to’n „Klookschieter-Avend“. Mien Naam is Ralph Glomp un ik bün vun Hamborg weg. Mien Platt is villicht en beten anners as bi ji en Ollenborg, aver liekers doot wi uns doch verstahn. Plattdüütsch is even en fiene Spraak, so as Esperanto ok en fiene lütte Spraak is. Hebbt ji al höört, dat de Düütsche Esperanto-Kongress in düt Johr to Pingsten in Ollenborg stattfinnen warrt? Jo. Un weet ji ok, wo Esperanto klingt? Ne. Aver ik warr ji dat wiesen. Kaamt to mien Konzert un ik warr mien egen un ok bekannte Slagers op Platt un op Esperanto singen - mit Verkloren. Un dunn freu ik mi op miene Frünnen Ankie un Nanne ut de Nedderlannen. Se nöömt sik „Kajto“ un singt nich blot op Esperanto, sünnern ok noch frees’sch. Dat warrt en bannig gode Avend.

En la orienta parto de la Nederlandoj kaj en la nordo de Germanio la homoj parolas la platdiĉan lingvon. Tio estas pra-lingvo de germana lingvo. Ralph Glomp el Hamburgo prezentos en publika koncerto siajn proprajn kaj konatajn ŝlagrojn kaj en Esperanto kaj en la platdiĉa lingvo kun klarigoj en ambaŭ lingvoj kiel komprenhelpo  por la publiko.

Ralph Glomp koncertis ĉe UKoj en Lillo kaj Nitro, persone ĉe Eŭropa kaj Fervojista Kongreso en Herzberg kaj rete ĉe ILEI-kongreso kaj sursceniĝis ĉe multaj aliaj aranĝoj esperantaj. Do, ĝuu la multlingvan kantvesperon.

Sabato, 2022-06-04, 20:00, City Club Hotel, salono Mozart

Ralph Glomp singt auf Esperanto und Plattdeutsch

Moin leeve Lüüd, hartlich willkamen to’n „Klookschieter-Avend“. Mien Naam is Ralph Glomp un ik bün vun Hamborg weg. Mien Platt is villicht en beten anners as bi ji en Ollenborg, aver liekers doot wi uns doch verstahn. Plattdüütsch is even en fiene Spraak, so as Esperanto ok en fiene lütte Spraak is. Hebbt ji al höört, dat de Düütsche Esperanto-Kongress in düt Johr to Pingsten in Ollenborg stattfinnen warrt? Jo. Un weet ji ok, wo Esperanto klingt? Ne. Aver ik warr ji dat wiesen. Kaamt to mien Konzert un ik warr mien egen un ok bekannte Slagers op Platt un op Esperanto singen - mit Verkloren. Un dunn freu ik mi op miene Frünnen Ankie un Nanne ut de Nedderlannen. Se nöömt sik „Kajto“ un singt nich blot op Esperanto, sünnern ok noch frees’sch. Dat warrt en bannig gode Avend.

Im Osten der Niederlande und in Norddeutschland spricht man die plattdeutsche Sprache. Dies ist eine Ursprache des Deutschen. Ralph Glomp aus Hamburg präsentiert in einem öffentlichen Konzert seine eigenen und bekannte Schlager sowohl in Esperanto als auch auf Plattdeutsch mit Erläuterungen in beiden Sprachen als Verständnishilfe für das Publikum.

Ralph Glomp ist bei Weltkongressen in Lille und Nitro aufgetreten, persönlich beim Europa- und Eisenbahnkongress in Herzberg und online beim ILEI-Kongress sowie bei vielen anderen Esperanto-Veranstaltungen. Also, viel Spaß beim mehrsprachigen Liederabend.

Samstag, 04.06.2022, 20:00, City Club Hotel, Saal Mozart

Feri Floro prezentos kantojn el Kubo, Bolivio, Hispanio, Venezuelo, Usono – kaj el sia koro.

Feri Floro (vera nomo: Ferenc Virág) estas hungaro kaj dumtempe ankaŭ germano.
Li esperantiĝis en 1979 kaj ekde tiu tempo kantas esperante. En la jaro 1981 li forlasis Hungarion kaj ekvivis en Germanio. Li konatiĝis kun la ritmoj de la latinamerika muziko kies inspiro daŭras ĝis hodiaŭ. Li kantas plejparte en Esperanto kaj la hispana lingvo.

Antaŭ esperantista publiko li kantis lastfoje en 1986 dum la Internacia Seminario en Kolonjo.  Ekde 2020 li denove kantas esperante kaj havas jutuban kanalon.

Dimanĉo, 2022-06-05, 20:00, City Club Hotel, salono Mozart

Feri Floro singt Lieder aus Kuba, Bolivien, Spanien, Venezuela, den Vereinigten Staaten - und aus seinem Herzen .
 
Feri Floro (richtiger Name: Ferenc Virág) ist Ungar und zeitweilig Deutscher.
Er wurde 1979 Esperanto-Sprecher und singt seitdem auf Esperanto. 1981 verließ er Ungarn und ließ sich in Deutschland nieder. Er lernte die Rhythmen der lateinamerikanischen Musik kennen, deren Inspiration bis heute anhält. Er singt hauptsächlich auf Esperanto und Spanisch.
 
Zuletzt sang er 1986 während des Internationalen Seminars in Köln vor Esperanto-Publikum. Seit 2020 singt er wieder auf Esperanto und hat einen YouTube-Kanal.
 
Sonntag, 05.06.2022, 20:00, City Club Hotel, Saal Mozart
 

Ĵenja kaj Geomar distros vin dum la interkona vespero.

Ĵenja kaj Geomar estas muzikduopo, kies repertuaro baziĝas je kelkaj muzikkantoj de ĴeLe, latinamerika muziko, gitaraj muzikpecoj kaj propraj kantoj de Geomar. En la jaro 2018 dum la Tut-Amerika kongreso (TAKE) la duopo komencis ludi kune.

Vendredo, 2022-06-03, ekde ĉ. 20:30, junulargastejo Oldenburg, vestiblo

Ĵenja und Geomar unterhalten euch während des Kennenlernabends.

Ĵenja und Geomar sind ein Duo, dessen Repertoire auf einer Reihe von ĴeLe-Musikstücken, lateinamerikanischer Musik, Gitarrenstücken und Geomars eigenen Liedern basiert. 2018 begann das Duo während des Gesamtamerikanischen Kongresses (TAKE) zusammen zu spielen.

Freitag, 03.06.2022, ab ca. 20:30, Jugendherberge Oldenburg, Foyer

La koncertoj estas senpage alireblaj al la publiko.
Zu  den Konzerten hat die Öffentlichkeit freien Zutritt.