Sabato, 14.5.2016

Druckversion | Presebla versio

Tuttaga programo sabate, 14.5.2016
ŝanĝoj ankoraŭ eblas

09:00 Solena malfermo de la kongreso

09:30 Festprelego de Dr. Reinhard Fößmeier: Esperanto - ĉu seriozaĵo?

11:00 - 12:00  

--    Chrdle, Petr: Prezento de la reformacio sur la teritorio de Ĉeĥio ekde la 14a jarcento

--    von Wunsch-Rolshoven, Lu: Kial Esperanto progresas? (germanlingva prelego kaj diskutado)

--    Wulff, Jürgen: Raporto pri la Hamburga Esperanto-Kantokonkurso

--    GEA-estraro:  respondas al viaj demandoj

--    Malanda, Emile: La E-movado en Afriko kun spertoj en diversaj landoj de Afriko

12:00 Tagmeza paŭzo, eblas komune tagmanĝi en la endoma gastejo,
                                 sed nur por kongresanoj kiuj antaŭmendis per aliĝfomularo!

13:30 ►Jarĉefkunveno de la Germana Esperanto-Asocio (GEA)

Speciala invito por GEA-anoj sekvos en la ĵurnalo "Esperanto aktuell"

Paralela programo:

13:30 - 18:00 Libroservo atendas vin

13:30 - 16:30 Senpaga kurso por komencantoj, parto 1

13:30 - 14:30

--    Bronŝtejn, Mikaelo: Jen Vorkuta (lia laborvivo en la nordrusa mineja urbo)

14:30 - 15:30

--    Schubert, Alfred: TEĴA (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio) prezentas sin

15:30 - 16:30

--    Schubert, Alfred:  Prezentado de la UnuMondo- movado (partio)

17:00 - 18:00 Ekumena diservo en Esperanto en la endoma kapelo

17:00 - 18:00

--    Kóródy, Zsófia: Klerigadaj aktivecoj ĉe GEA

--    Walz, Oliver:  Prezento de la Becker-Meisenberger-Instituto kaj ĝia kontribuo al la solvo de aktualaj integriĝaj defioj.

 

19:30 - 21:30 Vesperprogramo:

La grupo Kajto el Nederlando koncertos la unuan fojon dum E-kongreso en Sudgermanio,
Nanne und Ankie surprizos nin per sia ampleksa repertuaro de kantoj.

KajtoJam en 1988 la grupo Kajto komencis kanti kantojn kun Esperanto-tekstoj. Dum la sekvontaj jaroj ili vojaĝis al multaj landoj por koncerti kaj en la jaro 2004 - en la urbo Aalen en Germanio la FAME Kulturpremio estis aljuĝita al Kajto kiel rekono de la graveco de ĝia kontribuaĵo al la esperanta muzik-kulturo.

Nuntempe Kajto konsistas el Nanne kaj Ankie van der Meer, kiuj uzas ĉi tiun nomon por ilia E-repertuaro. Dum festivaloj la programo estas ĉiam humorplena kaj taŭge adaptita al la loka situacio.

 

 

Poste babilado kun muziko en apuda ĉambro

Esperanto