Lundo, 16.5.2016

Druckversion | Presebla versio

Tuttaga programo lunde, 16.05.2016

08:00 Matena meso en la kongresejo en la kvina etaĝo

09:00 - 12:00 Libroservo denove funkcias, lasta ebleco ŝpari afrankaĵon

09:00 - 10:00  

--       Pachter, Johann: Historio de Germana Esperanto-Arkivo 1976 – 2016

--       Bronŝtejn, Mikaelo: Ukrainio kaj Rusio – du ŝtatoj, ĉu frataj ?

--       Tišljar, Zlatko:Eŭropa identeco - Kiel krei kondiĉojn en kiuj plimulto de eŭropanoj kredos sin sinceraj eŭropanoj?

--       Fitzelová, Eva kun Müller, Johannes: Podkastado, potencialo por Esperantujo

--       Hilpert, Fritz: Mini-Munkeno -  ŝanco por Esperanto

10:00 - 11:00 

--       Welling, Hans: Ekonomia Esperanto

--       Marček, Stano: Rektmetoda instruo de Esperanto

--       Kirf, Sebastian: La prezidanto de GEA surprizos vin per novaĵoj

--       Niesert, Ursula: Pli ol nur Beĥle (kanaletoj) ...– Freiburg invitas al la venonta GEK 2017

--       Gütter, Norbert: Bavara literaturo en Esperanto

11:00 Solena fermo de la kongreso

12:00 Komuna tagmanĝo en la endoma gastejo,
                                 sed nur por kongresanoj kiuj antaŭmendis per aliĝfomularo!

 

Esperanto