Kongreskotizoj

Druckversion | Presebla versio

Kotizoj

 Kotizoj

( € )

 

 

La maldekstra kotizo validas por A-landanoj.
La reduktitan kotizon (dekstre) pagas samadresanoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj, B-landanoj.
Infanoj (nask. ekde 1.1.2001) ne pagas kotizon.

Aliĝo ĝis

90 / 60

10.01.2016

110 / 70

31.03.2016

130 / 80

poste aŭ surloke:

50 / 25

junuloj (nask. Inter  1.1.1989 kaj  31.12.2000)

40 / 30

taga bileto (14.5. + 15.5.) sen rabato !!

30 / 20

taga bileto (13.5. + 16.5) sen rabato !!

 

Rabatoj (ne por la taga bileto):

 -40 / -20

Unua loĝloko ne en Germanio

 -40 / -20

Ordinara membro de GEA/GEJ

 -80 / -40

Patrona Membro vom DEB

Aldonaj elspezoj eblas por ekskursoj kaj la ofertita komuna tagmanĝo (rigardu je la koncernaj punktoj).

Por rete aliĝi klaku ĉi tie!

 

Esperanto