Programo

La kongresa programo

Por translima kongreso estas nature elekti la temon “najbaroj”. Ĝin traktos prelegoj kaj diskutgrupoj. La defioj kaj ŝancoj de translima kunlaboro estas temo ne nur inter Pollando kaj Germanio, kiujn ligas intensaj ekonomiaj kaj interpersonaj rilatoj, sed ankaŭ longa - ofte malfacila - komuna historio.

Prelegoj kaj ekskursprogramo ebligos konatiĝi kun la ĉirkaŭaĵo ambaŭflanke de la rivero. IFEF-specialaĵo estas la fakprelegoj pri fervojaj temoj.

Dum la kongreso okazos la statutaj kunvenoj de la organizantaj asocioj kaj pliaj fakaj kunsidoj. Ni atendas partoprenon de libroservoj kaj antaŭvidas eblecon ekspozicii en „movada foiro“. Partoprenantoj estas invitataj ĝustatempe informi pri intenco partopreni en ĝi kaj/aŭ mem kontribui al la programo

Parto de la programo estos dissendata per interreto (detaloj sekvos). Partopreno en la reta programo estas senpaga.

Provizora programskemo

Vendredo
2021-05-21

Collegium Polonicum, Słubice
10:00 – 11:00
12:00 – 20:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:30
Gazetara konferenco
Alveno
IFEF-estrarkunsido
Interkona vespero

Sabato
2021-05-22

salono ankoraŭ serĉata, Frankfurt (Oder)
09:00 – 10:00
10:00 – 13:00
Akcepto
Kongresa malfermo de GEA, PEA kaj IFEF
Collegium Polonicum, Słubice
09:00 – 23:00
13:45 – 14:00
14:00 – 18:00
14:00 – 15:00
15:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
21:10 – 23:00
Ekspozicioj
Komuna foto
Prelegoj, diskutrondoj
Fervojaj fakprelegoj
Kunveno Faka Komisiono de IFEF
Eŭropa Esperanto-Unio
Enkonduka Esperanto-kurso
Paroliga Esperanto-kurso
Libroservoj
Movada Foiro
Urbo-promeno 1 (Kleist-promeno)
Urbo-promeno 2 (Słubfurt-promeno)
Pola festvespero

Dimanco
2021-05-23

Collegium Polonicum, Słubice
08:00 – 09:30
09:30 – 23:00
09:30 – 13:00
09:30 – 13:00
09:30 – 13:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18.00
21:00 – 23:00
Diservo Słubice
Ekspozicioj
Membrokunveno GEA
Membrokunveno PEA
IFEF-estrarkunsido
Fervojfaka ekskurso stacio Oderbrücke, regejo B1
Prelegoj, diskutrondoj
Komitatkunsido IFEF
Enkonduka Esperanto-kurso
Paroliga Esperanto-kurso
Libroservoj
Muzikvespero

Lundo
2021-05-24

Collegium Polonicum, Słubice
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:30 – 12:00
09:30 – 13:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
 
13:00 – 18:00
Prelegoj, diskutrondoj
Fervojaj fakprelegoj, diskutrondoj
Enkonduka Esperanto-kurso
Paroliga Esperanto-kurso
Libroservoj
Ekspozicioj
Invito al sekvontaj GEK kaj IFK
Kongresfermo
 
Forvojaĝo