Virtuelles Programm | Reta programo

Druckversion | Presebla versio

vendredo | Freitag  2021-05-21

  ĉefsalono salono A salono B salono C
19:00        
19:15        
19:30 bonvenigo, teknika enkonduko      
19:45      
20:00 kanzonoj ĴeLe      
20:15      
20:30
muzikvespero
Jonny M
     
20:45      
21:00      
21:15      
21:30      
21:45      

sabato | Samstag  2021-05-22

  ĉefsalono salono A salono B salono C
09:30        
09:45        
10:00
malfermo, salutvortoj,
enkonduko SUS
     
10:15      
10:30      
10:45
Ulrich Lins
Historio de rilatoj
inter polaj kaj germanaj
esperantistoj
     
11:00      
11:15      
11:30      
11:45
flutkoncerto Marek Nahajowski
     
12:00
Roman Dobrzyński
La opero Halka
     
12:15      
12:30      
12:45      
13:00 flutkoncerto Marek Nahajowski      
13:15        
13:30        
13:45        
14:00
SUS I
Amri Wandel
Nigraj Truoj
(kun ekzameno)
     
14:15      
14:30      
14:45      
15:00        
15:15  
Michael Vrazitulis
Duolingo
simpozio/forumo
Przemysław Wierzbowski
Kien iras nia literatur-merkato?
Paneldiskuto pri Esperanto-eldonado

Fervojaj fakprelegoj
bloko I

vidu sube

15:30  
15:45  
16:00  
16:15  
16:30  
16:45        
17:00   EEU-asembleo
Katarzyna Lewończuk
Bialystok-aj E-libroj
IFEF
Faka Komisiono
17:15  
17:30  
17:45  
18:00  
18:15  
18:30        
18:45        
19:00        
19:15        
19:30        
19:45        
20:00 kanzonoj Jerzy Handzlik      
20:15      
20:30
muzikvespero
Frey Lech Trio
     
20:45      
21:00      
21:15      
21:30      
21:45      
22:00      

dimanĉo | Sonntag  2021-05-23

  ĉefsalono salono A salono B salono C
09:30        
09:45        
10:00
Goro Kimura
Translingva kunlaboro inter najbaroj
- sed en kiu lingvo?
     
10:15      
10:30      
10:45      
11:00      
11:15      
11:30        
11:45
Seán Ó Riain
Najbaraj rilatoj sur la irlanda insulo
     
12:00      
12:15      
12:30      
12:45      
13:00        
13:15        
13:30        
13:45        
14:00  
GEA respondas
Esperanto aktuell
PEA respondas
Pola Esperantisto

Ĝenerala asembleo kaj
publika komitatkunsido de IFEF

14:15  
14:30  
14:45  
15:00      
15:15  
kunveno de
Esperanto-Verduloj
Irek Bobrzak
Varsovia Vento
15:30  
15:45  
16:00  
Irek Bobrzak
botanika terminaro
 
16:15  

Fervojaj fakprelegoj
bloko II

vidu sube

16:30  
16:45      
17:00   ILEI, AGEI
Chuck Smith
Amikumu
17:15  
17:30  
17:45        
18:00  
SUS II
Ida Stria
La nord-ĝermanaj lingvoj:
karakterizaĵoj, deveno kaj vario
(kun ekzameno)
Fritz Wollenberg
Ekskursu tra Berlino!

Fervojaj fakprelegoj
bloko III

vidu sube

18:15  
18:30  
18:45  
19:00    
19:15    
19:30        
19:45        
20:00 rokas JoMo      
20:15      
20:30      
20:45
muzikvespero
Kjara
     
21:00      
21:15      
21:30      
21:45      
22:00      

lundo | Montag  2021-05-24

  ĉefsalono salono A salono B salono C
09:30        
09:45        
10:00  
Ronald Schindler
Frankfurt Oder:
Tion vi estus vidintaj
Zofia Śmistek
Renkontiĝo de Mazowiecki kaj Kohl
en Słubice
Movada foiro de IFEF,
diskutrondoj
10:15  
10:30  
10:45        
11:00  
SUS III
Anna Striganova
Fabeloj pri li  – fabeloj pri ŝi
(kun ekzameno)
Ralf Fröhlich
Esperantostacio Halbe hodiaŭ
Invito al
73-a IFK de IFEF (Beroun, CZ)
 
Invito al
99-a GEK de GEA (Oldenburg)
11:15  
11:30  
11:45  
12:00        
12:15
Ferma diskuto
Ĉu utilas virtualaj kongresoj?
     
12:30      
12:45      
13:00        

 

Fervojaj fakprelegoj (IFEF)

bloko I

2021-05-22 15:15 – 15:30 Jan Niemann Akcidentoj kaj epizodoj – poŝvagonoj kaj duonremorkoj
15:30 – 15:45 WANG Tianyi Chielismo Komercaj ŝancoj de ĉinaj lokomotivoj
15:45 – 16:15 Manfred Trenne Tririmeda transkargadinstalaĵo de la magdeburga haveno
16:15 – 16:45 Roland Schnell D-ro Ernst Kliemke - respondeculo por la orientafrika fervojo

bloko II

2021-05-23 16:15 – 16:35 Jaroslav Matuška Fervojtrafiko translima inter Ĉeĥio kaj Pollando
16:35 – 17:05 Guido Brandenburg Rega kaj sekuriga tekniko por regionaj linioj

bloko III

2021-05-23 18:00 – 18:15 Ladislav Kovář El la nova mondo - Antonín Dvořák kaj la fascino de fervojo
18:15 – 18:30 Guido Brandenburg German-polaj limtranspaŝaj fervojaj projektoj
18:30 – 19:00 Zlatko Hinšt 160 jaroj de fervojoj en Kroatio - ĉefaj detaloj el koncerna historio (I.)
19:00– 19:30 Andreas Diemel Renesanco de noktaj trajnoj