Transponta Esperanto-Kongreso 2021

Alia kongreso

En Aprilo de la pasinta jaro, kiam la organizantoj de la Transponta Kongreso decidis ĝin ŝovi de 2020 al 2021, ili kalkulis pri baldaŭa reveno al normaleco – se ne en aŭtuno, tiam certe je la fino de la vintro. La observo de la infekta evoluo kaj la anoncoj el la farmacia industrio montris, ke tiu pritakso estis tro optimisma.
Nun sciante pri la esplorrezultoj, pri la kontraktoj kun la vakcino-produktantoj kaj la planoj pri distribuo kaj vakcinapliko, klariĝas ke la kondiĉoj por internacia kongreso en Majo 2021 ankoraŭ estos eksterordinaraj. La kongreso tiel mem devos esti eksterordinara.
Retkonferencoj ne povas anstataŭi realan renkontiĝon. Tion montris multaj malgrandaj kaj grandaj aranĝoj tiaspecaj. Mankas la dimensio de la persona kontakto. Kie kaj kiam tiu estos ebla, ĝi ankaŭ estu ofertata.
La Transponta Kongreso tial okazu kiel hibrida kongreso. Ĝi invitas ĉiun, kiu povas alvojaĝi, al partopreno ĉeesta kaj ĉiun, kiu tion ne povas, al partopreno per la interreto, kie estos prezentata la programo. Kontribuoj de partoprenantoj ligitaj per la interreto, inverse estos malfermaj al la surlokaj ĉeestantoj.
La hibrida kongreso daŭros por ĉiuj partoprenantaj organizoj de la 21-a ĝis la 24-a de Majo 2021. La ekskursoj orientiĝos laŭ la ebloj en la loko de la kongreso.


Informoj pri la aktualaj restriktoj infektoprotektaj estas preneblaj eventuale el la sekvaj fontoj:

Retpaĝo de federacia polico, teksto germanlingva (limtransiraj reguloj) ->ligilo
Retpaĝo de la federacia lando Brandenburg, teksto germanlingva (aktualaj informoj) ->ligilo
Retpaĝo de la federacia lando Brandenburg, pdf-dosiero, teksto germanlingva (infektoprotektaj direktivoj) -> ligiloKomuna Esperanto-kongreso: germana, pola, fervojista

de vendredo, 21 majo 2021
ĝis lundo, 24 majo 2021

Temo: Najbaroj

Dum la pentekostaj tagoj de 2021 Pola Esperanto-Asocio kune kun Germana Esperanto-Asocio kaj la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio okazigos komunan kongreson en la limurboj Frankurt (Oder) sur la germana kaj Słubice sur la pola flankoj.


La organizantoj

GEA-emblemo

Germana Esperanto-Asocio (GEA) – Deutscher Esperanto-Bund (DEB)

 


estas registrita asocio fondita 1906 kun sidejo en Berlin, kies celo estas la subteno de Esperanto en Germanio. Ĝi eldonas dumonate la membrogazeton „Esperanto aktuell“ kaj aranĝas ĉiujare la Germanan Esperanto-Kongreson kutime dum la pentekostaj tagoj GEA havas junularan branĉon Germana Esperanto-Junularo (GEJ), landajn ligojn kaj lokajn grupojn kaj estas germana landa asocio de la Universala Esperanto-Asocio (UEA). GEA laboras kun diversaj fakaj organizaĵoj, i.a. la Germana Esperanta Fervojista Asocio (GEFA).

PEA-emblemo

 

Pola Esperanto-Asocio (PEA) - Polski Związek Esperantystów (PZE)

 

estas la Esperanto-Asocio de Pollando, fondita 1908 kiel Pola Esperanto-Societo. Ĝi eldonas la dumonatan revuon „Pola Esperantisto“ kaj aranĝas ĉiujare en frua somero la Polan Esperanto-Kongreson. PEA havas junularan sekcion Pola Esperanto-Junularo (PEJ) kaj dek kvin regionajn filiojn. Ĝi estas pola landa asocio de la Universala Esperanto-Asocio (UEA).

IFEF-emblemo

 

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

 


estas tutmonda organizaĵo de esperantistaj fervojistoj. Ĝi celas disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj. IFEF kunigas landajn asociojn kaj individuajn membrojn en pli ol dudek landoj. Ĝi eldonas la dumonatan bultenon kaj fervojfakan revuon „Internacia Fervojisto“. La ĉiujaran Internacian Fervojistan Kongreson de IFEF kutime okazanta en Majo organizas unu el la landaj asocioj.

IFEF estas membro de FISAIC, la Internacia Federacio de la Artaj kaj Intelektaj Fervojistaj Asocioj. Ĝi aliĝis en la jaro 1953 kiel faka asocio al la Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi kunlaboras en la terminara komisiono de la internacia fervojunio UIC kompetenta por Esperanto inter dudek du naciaj lingvoj en la fervoja fakterminaro RailLexic. La Germana Esperanta Fervojista Asocio (GEFA) estas germana landa asocio de IFEF.