Aliĝo

Druckversion | Presebla versio

Aliĝoj al la Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso

Aliĝofino: 2021-05-21 19:00

Aliĝilo

Retpoŝta aliĝo

ifk.alighoatesperanto.de

Perpoŝta aliĝo

BSW-Ortsstelle Werk Kassel
Freizeitgruppe Esperanto
Frasenweg 20-36
DE-34128 Kassel

Kongresa konto:

Andreas Diemel IFEF Ffm GEFA
IBAN: DE16 5009 0500 0000 9537 29
BIC: GENODEF1S12
Pagocelo: 72-a IFK, persona nomo, familia nomo.

Aliĝoj validas nur post ricevo de la kotizo.