Aliĝo

Druckversion | Presebla versio

Aliĝoj al la Germana-Pola Esperanto-Kongreso

Aliĝofino: 2021-05-21 19:00

Elektronika aliĝo

Aliĝilo

Retpoŝta aliĝo

gek.alighoatesperanto.de

Papera aliĝo

Deutscher Esperanto-Bund e.V.
Katzbachstraße 25
DE-10965 Berlin

Kongresa konto:

Deutscher Esperanto-Bund
IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97 ĉe Sparkasse Odenwaldkreis
BIC: HELADEF1ERB
pagocelo: PGEK 2021, antaŭnomo, nomo

Aliĝoj validas post ricevo de la kongreskotizo.