Programo

La kongresa programo

En sia rezolucio 71/178 la Ĝenerala Asembleo de UN proklamis 2019 kiel internacian jaron de indiĝenaj lingvoj. Organizos ĝin UNESKO kun aro da publikaj kaj privataj asocioj. Ni esperantistoj scias ke la rajto uzi sian lingvon apartenas al la kerno de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj. Multaj el ni mem aktivas por subteni lingvan diversecon. La UNESKO-jaro 2019 do estas bona okazo por rekonsciiĝi pri lingvoj kaj lingvaj rajtoj, konatiĝi kun ekzemploj kaj flegi kontaktojn – jen parto de la kongresa programo. Kiel ĉiujare dum la kongreso ankaŭ okazos ĉefkunvenoj de Germana Esperanto-Asocio, fakaj kunsidoj, distraj programeroj kaj ekskursoj al urbo kaj regiono. Detalojn kaj provizoran programskemon vi trovos en la dua informilo. La kongresejo ankaŭ estas bone ekipita por simple kunveni kun geamikoj en agrabla etoso, dum bona vetero ankaŭ ekstere. Partoprenantoj estas invitataj ĝustatempe informi pri propraj kontribuoj al la programo.

Kiel kutime la kongreso komenciĝos pentekostan vendredon (la 7-an de junio 2019) posttagmeze. Sekvos komuna vespermanĝo kaj bonveniga vespero. La solena malfermo kaj ĉefa(j) prelego(j) okazos sabaton matene. Posttagmeze estos okazo por paralelaj laborkunsidoj kaj ekskurso(j). La dimanĉmateno estas rezervita por la GEA-jarĉefkunveno, la posttagmezo por ekskurso(j) kaj – same kiel la lundmateno – por diversaj laborkunsidoj. Ni klopodos ankaŭ organizi diservon. La kongreso finiĝos per komuna tagmanĝo lundon, la 10-an de junio. Akompanos la kongreson libroservo(j) kaj „movada foiro“: partoprenantoj en ĝi ĝustatempe anoncu sin.

Esperanto