Tranoktejoj

Loĝeblecoj en la domo

Aliĝante bonvolu informi nin, se vi volas mendi favorprezan loĝadon en la kongresejo. La tarifoj (por tri tranoktoj inkluzive tri manĝojn ĉiutage) estas jenaj:

 

Tranokto en dulita ĉambro por ĉiu persono, junulargasteja kategorio

€ 110

Tranokto en unulita ĉambro, junulargasteja kategorio

€ 140

Tranokto en dulita ĉambro por ĉiu persono, junularhotela kategorio

€ 150

Tranokto en unulita ĉambro, junularhotela kategorio

€ 180

Amasloĝejo en la sama domo (3 tranoktoj sen manĝoj)

€ 30

La prezoj validas por ĉiu persono por la tuta kongreso.

Atentu: la kvanto nombro de ĉambroj en la domo estas limigita. Mendojn por ili ni traktos en la sinksekvo de ilia ricevo. Post elĉerpiĝo de tiu kvanto ni ne havos eblecon peri favorprezan loĝadon.

Esperanto