Kotizo

Druckversion | Presebla versio

La kotizoj

La kotizo indikita maldekstre validas por A-landanoj. La reduktitan kotizon dekstre pagu akompanantoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj kaj B-landanoj. Infanoj naskitaj ekde la 1-a de januaro 2005 partoprenos senpage.

 

Aliĝo ĝis la 31-a de januaro 2019

€ 90 / 60

Aliĝo ĝis la 31-a de marto 2019

€ 110 / 70

Aliĝo poste aŭ surloke

€ 130 / 80

Gejunuloj

(naskitaj inter la 1-a de januaro 1991 kaj la 31-a de decembro 2004)

€ 50 / 25

Unutagaj biletoj (nur surloke haveblaj)

€ 35 / 25

Rabatoj (ne por unutagaj biletoj):

Ĉefa loĝloko ekster Germanio aŭ ordinara membro de GEA/GEJ

€ -40 /-20

 

La prezojn por la ekskursoj ni komunikos en la dua informilo.

Esperanto