Aliĝo

Kiel aliĝi?

Aktualajn informojn pri la kongreso vi trovos je: www.esperanto.de/gek

 

Por atingi la formularon por reta aliĝo klaku ĉitie.

 

Paperan aliĝon bonvolu sendi al:

Deutscher Esperanto-Bund e.V., s-ino Sibylle Bauer, Katzbachstr. 25, DE-10965 Berlin

Reta adreso: sibylle.baueratesperanto.de ()

Telefono: +49 30 5106 2935 (el Germanio ankaŭ: 0800 336 36 36)

Fakso: +49 30 4193 5413

 

Aliĝo validas post ricevo de la kongreskotizo.

Bonvolu ĝiri kun la indiko „GEK 2019“ + nomo de la aliĝanta persono al jena konto de GEA:

Deutscher Esperanto-Bund

IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97

ĉe Sparkasse Odenwaldkreis (BIC: HELADEF1ERB)

 

La pagon por restado kaj manĝoj ĝiru nur post ricevo de fakturo kaj konfirmo, ke loĝigo en la mendita kategorio estas rezervita por vi.

 

Rilate la kostojn por ekskursoj bv. atendi la duan informilon.

Esperanto