Aliĝo

Druckversion | Presebla versio

Kiel aliĝi?

Aktualajn informojn pri la kongreso vi trovos je: www.esperanto.de/gek

Por atingi la formularon por reta aliĝo klaku ĉi tie.

Paperan aliĝon bonvolu sendi al:
Deutscher Esperanto-Bund e.V., s-ino Sibylle Bauer, Katzbachstr. 25, DE-10965 Berlin
Reta adreso: sibylle.baueratesperanto.de
Telefono: +49 30 5106 2935 (el Germanio ankaŭ: 0800 336 36 36)
Fakso: +49 30 4193 5413

Aliĝo validas post ricevo de la kongreskotizo. Bonvolu ĝiri kun la indiko „GEK 2019“ + nomo de la aliĝanta persono al jena konto de GEA:
Deutscher Esperanto-Bund
IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97
ĉe Sparkasse Odenwaldkreis (BIC: HELADEF1ERB)

La pagon por restado kaj manĝoj ĝiru nur post ricevo de fakturo kaj konfirmo, ke loĝigo en la mendita kategorio estas rezervita por vi.

Rilate la kostojn por ekskursoj bv. atendi la duan informilon.

Esperanto