Kotizo

Druckversion | Presebla versio

La kotizo inkluzivas la restadon de la 28a de decembro 2019 vespere ĝis la 3a de januaro 2020 matene (loĝado en dulita ĉambro, tri manĝoj tage, programo kaj silvestra bufedo). Unulitaj ĉambroj estas haveblaj por krompago de 15 €/nokto. Ekskursoj estas pagendaj aparte.

Personoj loĝantaj en Germanio, kiuj ne estas ordinaraj membroj de Germana Esperanto-Asocio, krompagas 30 €.

Eblas partatempa partopreno je  kotizo de 80 euroj po nokto (inkl. 3 manĝoj kaj programo).

Tagaj gastoj pagas 45 Euroj (inkl. 3 manĝoj kaj programo).

Atentu: Ĉi-jare Luminesk' daŭras nur ses noktojn, pro organizaj kialoj flanke de la domo.

Pago

Aliĝo ekvalidas per antaŭpago de 50 €  al jena konto de Germana Esperanto-Asocio:

IBAN: DE53 5058 1952 0040 1158 42 (Sparkasse Odenwaldkreis)
BIC: HELADEF1ERB
Pagcelo: Luminesk' 2019 Nördlingen + via nomo

aŭ per UEA-Konto geaa-n.

Bonvolu ĝiri la restsumon ĝustatempe antaŭ la komenco de la aranĝo.