Esperanto en Bielefeld

Druckversion | Presebla versio

Kontakto

Retpoŝtadreso: bielefeldatesperanto.de

Regulaj kunvenoj

Ĉiun duan vendredon (malparaj semajnoj), escepte en ferioj.

Bielefeld, Feilenstr. 4, kinejo „Kamera“, unua etaĝo.