Lingvokurso por komencantoj (senpaga)

En la kadro de la kongreso ni ofertas ankaŭ senpagan Esperanto-kurson por la publiko (taŭga ankaŭ por ne-germanoj). Ĝi okazas dum la kongreso en la junulargastejo.

Interesitoj bonvolu aliĝi antaŭe al:

Retpoŝto: gekatesperanto.de
Telefono: +49-421-6979958 (el Germanio senpage: 0800-3363636-61)

Kursanoj havas la okazon senpage partopreni ankaŭ la vesperan kulturprogramon.