Aliĝo

Druckversion | Presebla versio

Elektronika aliĝo

Se iel eble, bonvolu uzi la elektronikan aliĝilon.

Aliĝilo

Aliĝo per poŝto

Deutscher Esperanto-Bund e.V.
Brigitte Kranz
Langenweg 176
26125 Oldenburg

Pago

Bonvolu pagi nur post ricevo de la fakturo al la konto indikita tie.
Post pago de la faktura sumo ene de la periodo indikita tie la aliĝo efektiviĝas.
Bonvolu noti ke ni disdonos ĉambrojn en la junulargastejo laŭ la vicordo de aliĝoj kaj nur kiom disponeblaj.