Kotizo

Druckversion | Presebla versio

ĝis 2022-03-31

ĝis 2022-06-30

malfruaj birdoj“

07-01 ĝis 2022-08-31

350 € 370 € 390 €

Tiu partoprenkotizo validas por unu persono: En 2-lita ĉambro aŭ en plurlita ĉambro por du personoj. Ĝi inkludas 5 tranoktojn kun matenmanĝo, 5 varmajn vespermanĝojn, kvarfoje provianton survoje, enirbiletojn kaj transportojn.

Krompago por 1-lita ĉambro: 50 €

Rabato de 30 € por ordinaraj membroj de Germana Esperanto-Asocio kaj por homoj, kiuj ne loĝas en Germanujo.

Kondiĉoj

Via aliĝo ekvalidos post atingo de la antaŭpago de minimume 50 € po persono sur la konton de

Deutscher Esperanto-Bund
IBAN: DE32 5085 1952 0040 1145 71  (Sparkasse Odenwaldkreis)
BIC:    HELADEF1ERB

Eblas ankaŭ pagi al la UEA-konto: geaa-n

Sur la ĝirilo indiku kiel koncernon: „EMA 2022 + via familia nomo“

Vi pagu eventualan reston ĝis 2022-06-30. Por La „malfruaj birdoj“ la aliĝo ekvalidos nur per la pago de la plena kotizo.

Malmendo: La antaŭpago de 50 € ne estos repagata, sed vi povas peri anstataŭanton. Ni aldone fakturos la eventualajn kostojn de malmendo, kiujn la junulargastejo postulos https://nordsee-sauerland.jugendherberge.de/agb/djh-uwe/ .

Validos la aktualaj surlokaj `Corona’-reguloj, ekz. kompleta vakcinado.

Per via aliĝo vi eksplicite deklaras vian konsenton kun tiuj ĉi kondiĉoj.

 

Maksimuma nombro de aliĝoj: 17  *  20.6.2022: 15 aliĝoj *  Je pli ol 17 aliĝoj (ĝis maks. 20) mi demandos la junulargastejon, ĉu litoj liberos - kaj informos vin.