Kotizo

Druckversion | Presebla versio

ĝis 2024-03-31

ĝis 2024-06-30

malfruaj birdoj“

2024-07-01 ĝis 08-15

375 € 395 € 415 €

Tiu partoprenkotizo validas por unu persono en 2-lita ĉambro aŭ en plurlita ĉambro por du personoj. Ĝi inkludas 5 tranoktojn kun matenmanĝo, 5 varmajn vespermanĝojn, kvarfoje provianton survoje, enirbiletojn kaj transportojn.

Krompago por 1-lita ĉambro: 55 €   (ankaú se vi ne trovos kunulon aú kunulinon por via ĉambro)

Rabato de 30 € por ordinaraj membroj de Germana Esperanto-Asocio kaj por homoj, kiuj ne loĝas en Germanujo.

 

Kondiĉoj

Via aliĝo ekvalidos post atingo de la antaŭpago de minimume 50 € po persono sur la konton de

Deutscher Esperanto-Bund

IBAN: DE32 5085 1952 0040 1145 71  (Sparkasse Odenwaldkreis)
BIC:    HELADEF1ERB

Eblas ankaŭ pagi al la UEA-konto: geaa-n

Sur la ĝirilo indiku kiel koncernon: „EMA 2024 + via familia nomo“

Vi pagu eventualan reston ĝis 2024-06-30. Por La „malfruaj birdoj“ la aliĝo ekvalidos nur per la pago de la plena kotizo.

Malmendo / prezaltigo: La antaŭpago de 50 € ne estos repagata, sed vi povas peri anstataŭanton. Ni aldone fakturos la eventualajn kostojn de malmendo post la 2024-08-15. Per via aliĝo vi eksplicite deklaras vian konsenton kun tiuj ĉi kondiĉoj.

Maksimuma nombro de aliĝoj: 16.  Pliajn aliĝoj ni devos interkonsenti kun la junulargastejo. 

 

Kontakto

Gerald Roemer
Telefono:  0800-336 36 36-66  (ene de Germanio)
Retpoŝto: emaatesperanto.de