Kotizoj kaj aliĝo

La Germana-Pola kongreso kaj la fervojista kongreso havas apartajn kotizojn kaj aliĝilojn.
La respektivajn informojn vi trovas pere de la maldekstra menuo.