Kotizoj

La kotizoj

Por la komuna kongreso de GEA kaj PEA la kotizoj kovras la tempon de vendredo (29-a de majo) vespere ĝis lundo (1-a de junio) tagmeze. Por la kongreso de IFEF, kiu daŭros la duoblan tempon, validas propra kotizotabelo kaj aparta aliĝadreso (vd. sube).

La kotizoj aplikas la saman distingon inter A-landanoj kaj B-landanoj* kiel la Universalaj Kongresoj de UEA:

  • A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B
  • B-andoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko

Membroj de la organizantaj asocioj ricevas konsiderindan rabaton; la sama rabato ankaŭ validas por kongresanoj ne loĝantaj en Pollando aŭ Germanio.

Ordinaraj partoprenantoj pagas kotizojn laŭ kategorio I. Akompanantoj, handikapuloj, senenspezuloj kaj gejunuloj ĝis 25-jaraj pagas reduktitan kotizon (kategorio II).

Ĉiuj kotizoj estas indikitaj en eŭroj. Vi trovas maldekstre la kotizojn por kategorio I kaj dekstre la kotizojn por kategorio II.

 

Ĉeesta kongreso

Aliĝo ĝis 31 decembro 2019 A-landanoj:  90 / 60 €
B-landanoj:  65 / 45 €
Aliĝo ĝis 31 marto 2020 A-landanoj:  100 / 75 €
B-landanoj:  75 /60 €
Aliĝo poste aŭ surloke A-landanoj:  120 / 90 €
B-landanoj:  90 / 65 €
Unutaga bileto (aĉetebla nur surloke) A-landanoj:  35 / 25 €
B-landanoj:  30 / 20 €
Rabato (ne por tagaj biletoj):
A-landanoj loĝantaj ekster Germanio aŭ ordinaraj membroj de GEA/GEJ
B-landanoj loĝantaj ekster Pollando aŭ ordinaraj membroj de PEA/PE

-30 €
-20 €

Kotizojn por ekskursoj ni komunikos en la 2a informilo.

 

Reta kongreso

Teilnahme kostenlos