Kotizoj

La kotizoj

La kotizoj aplikas la saman distingon inter A-landanoj kaj B-landanoj* kiel la Universalaj Kongresoj de UEA:

  • A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B
  • B-andoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko

Kongreso ĉeesta

Kotizoj por kongreso en eŭroj

 

GEA/PEA-membro

A-landano

60

A-landano,
familiano,
handikapulo,
junulo sen enspezoj

30

B-landano

45

B-landano,
familiano,
handikapulo,
junulo sen enspezoj

25

ne
GEA/PEA--membro

A-landano

90

A-landano,
familiano,
handikapulo,
junulo sen enspezoj

60

B-landano

65

B-landano,
familiano,
handikapulo,
junulo sen enspezoj

45

Taga bileto (nur surloke havebla)

A-landano

30

B-landano

20

 

Kongreso reta (elektitaj programeroj)

Partopreno senkotiza