Programo

Druckversion / Printebla versio
Provizora programo:
 
Vendredo, 18.05. 2018
13:00 Akceptejo malfermiĝas
16:00 Programo por frualvenintoj
18:00 Vespermanĝo en la salono Reinhard Selten **
20.00 Bonvenigo kaj “interkona vespero”
 
Sabato, 19.05. 2018
09:00 Solena malfermo de la kongreso
09:30 Festprelego kun diskuto
12:00 Tagmeza paŭzo **
13:30 Fakprelegoj (eblas 3 paralelaj kunsidoj)
13.30 Gvidataj promenoj en Dupontoj
17:00 Ekumena diservo kun A. Kronenberger
17:00 Movada foiro (interesuloj anoncu sian partoprenon ĝustatempe)
18:00 Vespermanĝo en la salono Reinhard Selten **
20:00 Sarlanda-Palatinata distra vespero kun teatraĵo, muziko kaj diversaj prezentoj
 
Dimanĉo, 20.05. 2018
08:30 Matena preĝo kun Albrecht Kronenberger
09:00 Jarĉefkunvenoj de la landaj asocioj / Alternativa programo por aliaj kongresanoj
12:00 Komuna foto
12:15 Tagmanĝo en la salono Reinhard Selten **
13.30 Fakprelegoj (eblas 3 paralelaj kunsidoj)
13:30 Gvidataj promenoj en Duponto aŭ Busekskurso al la romantika urbo Blieskastel
18:00 Vespermanĝo en la salono Reinhard Selten **
20:00 Teatraĵoj kaj/aŭ muziko
 
Lundo, 21.05. 2018
08:30 Matena preĝo kun Albrecht Kronenberger
09:30 Fakprelegoj (eblas 3 paralelaj kunsidoj)
11:00 Prezento de la kongresurbo 2019
11:45 Solena fermo de la kongreso
12:00 Adiaŭa tagmanĝo en la salono R. Selten **
 
** Antaumedo kaj pago estas deviga.
Esperanto