Kotizo

Druckversion | Presebla versio
Trilanda Esperanto-Kongreso en Dupontoj 18a - 21a de majo 2018
 
Kongreskotizoj
La maldekstra kotizo validas por A-landanoj. La reduktitan kotizon (dekstre) pagas samadresanoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj, B-landanoj. Infanoj (nask. ekde 01.01.2003) ne pagas kotizon.
 ĝis 10.01.2018 € 90 / 60_______
 ĝis 31.03.2018 € 110 / 70_______
 poste aŭ surloke: € 130 / 80_______
 junuloj (nask. inter 01.01.1989 kaj 31.12.2000) € 50 / 25_______
 taga bileto nur surloke havebla € 35 / 25_______
 
Rabatoj (ne por la taga bileto):
 1a loĝloko ne en Germanio €-40 /-20_______
 Ordin. membro de GEA/GEJ €-40 /-20 ______
 Patrona membro de GEA €-80 /-50_______
 
Gvidataj promenoj sabaton kaj dimanĉon
10.00 € po persono, bonvolu elekti laŭvice vian preferojn.
 
 __ A1 Urbogvidado tra la centro de Dupontoj *
 __ A2 Vizito de la Eŭropa Rozĝardeno*
 __ A3 Vizito de la romantika kastelo “Fazaneo*
 __ A4 Renkontiĝo kun ĉevaloj ĉe la ranĉo de Anja *
 
Busekskursoj:
 sab.A5 Busekskurso al la urbo Pirmasens **
 dim.A6 Busekskurso al la romantika Blieskastel **
 lund.A7 Busekskurso al la urbo Bitsch (Francio) **
 
* 10,00 € inkl. partoprenkotizoj
**  25.00 € por la aŭtobuso
 
Tagmanĝoj:
Endoma gastejo ofertas bufedon (antaŭmendo necesas!).
 
 viando aŭ
 vegetara manĝaĵo (triplada menuo)
 sabato
 dimanĉo
 lundo po 15.00 €
 
Vespermanĝoj en la kongresejo:
nur kun antaŭmendo!
 
 viando aŭ
 vegetara manĝaĵo
 vendredo
 sabato
 dimanĉo po 12.00 €
 
Tranoktado
Bonvole mem mendu vian ĉambron ĝustatempe! !
 
Mi donacas por la kongresa kaso. € ______
 Mi rajtas esti menciata pro tio en la kongreslibro.
 
Tuta sumo  € _ ________ (kotizoj, promenoj, tagmanĝoj, donaco)
 
Esperanto