Komisiitoj

 

Germana Esperanto-Asocio nomumas komisiitojn por specialaj taskoj, kiuj volontulas. Ili estas oficialaj komisiitoj kun specialaj kompetentecoj. La komisitoj laboras sub la gvidado de la estraro kaj raportas la la membrokunveno pri siaj taskoj.

La laboro de Germana Esperanto-Asocio dependas decidite de la kunlaboro de ĝiaj komisiitoj. Ilia mencio en tiu retpaĝo ne nur konigas ilin al nia membraro, sed ankaŭ estas videbla signo de la dankemo, kiun la estraro ŝuldas al siaj komisitoj.

 

 


Gvidado de la oficejo, membroadministrado kaj arkivo

Sibylle Bauer gvidas la oficejo de la Germana Esperanto-Asocio ("Esperanto-Laden") kaj estas la unua kontaktpersono por vizitantoj. De tie ŝi ankaŭ prizorgas ĉiuj demandoj de la membraro de GEA. Sxi plusendas petojn kaj leterojn al la respondeculoj, flegas la datumoj de nia membraro kaj prizorgas la dissendon de informmaterialoj. Krome ŝi intese okupigxas pri la arkivo de GEA kaj gxia elektronigigo por la posta transdono al la federacia arkivo en Koblenz. Krome ŝi subtenas la estraron kaj speciale la prezidanton ĉe lia labroro.

Sibylle Bauer

sibylle.baueratesperanto.de

 

Komisiito pri amaskomunikila agado kaj publikaj rilatoj

Louis von Wunsch-Rolshoven estas kontaktpersono pro prezenti Esperanton kaj GEA en amaskomunikiloj, radio kaj televido. Speciale li subtenas lokajn grupon kaj gvidas metiejojn pri tiu temo.

Lu Wunsch-Rolshoven

Louis von Wunsch-Rolshoven

lu.wunsch-rolshovenatesperanto.de

+49-173-162 90 63
+49-30-685 58 31
0 800-3 36 36 36-111

 

Registrado de mencio de Esperanto en la amaskomunikiloj

Mi estas Hermann Kroppenberg kaj naskiĝis en la jaro 1947 en Bensberg (hodiaŭ kvartalo de Bergisch Gladbach apud Kolonjo). Post instruiĝo al komercisto mi lernis la profesion de kukaĵisto aŭ dolĉaĵfaristo. Mi volonte prizorgus Esperant-lingvan staĝanton, sed bedaŭrinde ĝis nun mi ne trovis iun aspiranton.

Jam de infan-aĝo mi scias, kio estas Esperanto, sed mi renkontis ĝin antaŭ kelkaj jaroj nur per kromvojo tra la stenografio. Unue mi lernis jen kaj jen, sed ekde ĉirkaŭ kvar jaroj mi lernis la Lingvon Internacian konstante kaj ĝi multe ĝojigas min. En mia profesia ĉirkaŭo mi provas progresigi la uzadon de la Lingvo Internacia per kreado de produktonomoj, dulingvaj afiŝoj aŭ Esperant-lingvaj varbiloj kaj informiloj. Ekzistas multaj ebloj.

La peton, kolekti kaj kompili ĉion, kio aperas pri Esperanto en la amaskomunikiloj, mi volonte plenumas. Mi tre ĝojus, se multaj samideanoj profitus de tio. Ĉu vi havas novajn fontojn kun mencio de Esperanto? Tiam skribu al mia ret-adreso. Mi dankas vin.

Bild von Hermann Kroppenberg

Hermann Kroppenberg

0800-3363636-5121
hermann.kroppenbergatesperanto.de
medienechoatesperanto.de

 

Komisiito por prelegvojaĝoj de eksterlandaj referantoj

Uli Ender organizas prelegvojaĝojn de eksterlandaj prelegantoj kaj estas en daŭra kontakto al landaj ligoj, lokaj grupoj kaj la Esperanto-asocioj de niaj najbaraj landoj.

Bild von Lars Sözüer

Uli Ender

0800-3363636-5123
uli.ender@esperanto.de
rundreisenatesperanto.de


Komisiito por interreta redaktado

Thomas Bormann estas ĵurnalisto kaj respondecas pri la redakta prizorgado de nia interreta paĝaro.

Bild von Gunnar Fischer

Thomas Bormann

0800-3363636-5117
thomas.bormannatesperanto.de

Komisiito por Erasmus+

Marianne Maurer prilaboras por Germana Esperanto-Asocio la projektojn en la kadro de la Erasmus+-programo.

Bild von Gunnar Fischer

Marianne Maurer

0800-3363636-5126
marianne.maureratesperanto.de

erasmusatesperanto.de

Komisiito por informmaterialoj

Goar Engeländer produktas originalojn por broŝuroj, faldfolioj ktp. uzataj por la diversaj Esperanto aranĝoj kaj evoluigas inform- kaj varbmaterialojn.

Bild von Gunnar Fischer

Goar Engeländer

0800-3363636-5127
goar.engelaenderatesperanto.de