Esperanto aktuell: Bestellformular / Abonilo

Druckversion | Presebla versio
Persönliche Daten | Personaj datumoj
Ausgabevarianten | Eldonvariantoj
Sie können sowohl die Papierversion als auch die PDF-Version beziehen.
Vi povas ricevi kaj la paperan kaj la PDFan versiojn.

Kosten: 19,00 € (bei Versand der Papierverion ins Ausland: 25,00 €) – keine Zusatzkosten für den Bezug beider Versionen
Kostoj: 19,00 € (por ekspedo de la papera versio al eksterlando: 25,00 €) – sen kromkostoj por abono de ambaŭ versioj

Zahlbar Anfang des Jahres, kündbar jeweils zum Jahresende.
Pagenda komence de la jaro, malabonoj ĝis fine de la jaro.
Mitgliedschaft | Membreco
Ihre Mitgliedschaft im Deutschen Esperanto-Bund bzw. der Deutschen Esperanto-Jugend beinhaltet den Bezug von Esperanto aktuell. Sie können die Zeitschrift aber auch unabhängig davon abonnieren.
Via membreco en Germana Esperanto-Asocio aŭ Germana Esperanto-Junularo inkluzivas la ricevon de Esperanto aktuell. Sed vi povas ankaŭ sendepende de tio aboni la revuon.

Um Mitglied zu werden, benutzen Sie bitte das Beitrittsformular für den Deutschen Esperanto-Bund oder die Deutsche Esperanto-Jugend.
Por fariĝi membro bonvolu uzi la aliĝilon de Germana Esperanto-Asocio aŭ de Germana Esperanto-Junularo.
Datenschutz | Datumprotekto
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und stimme zu.
Mi legis kaj komprenis la (germanlingvan) Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.
Bemerkungen | Komentoj