⬚ Aliĝilo Eŭropa Esperanto Kongreso 2024

Druckversion | Presebla versio

Mi aliĝas al la Eŭropa Esperanto-Kongreso 2024 en Strasburgo.

Persono
Kontakto
Prefere donu vian mobiltelefonan numeron, por ke ni povu atingi vin en urĝaj kazoj.
Kongreso
Necesas aparta aliĝo.
Kotizo
kotizo normala reduktita
aliĝperiodo A-landano B-landano junulo
< 35 jaroj
specialaj
kaŭzoj
ĝis
2024-01-31
40 € 20 € 20 € 20 €
ĝis
2024-03-31
60 € 40 € 40 € 40 €
poste 80 € 60 € 60 € 60 €
taga
bileto
20 € 15 € 15 € 15 €

Lando-grupoj
A-landoj: ĉiuj eŭropaj landoj krom la iamaj socialismaj landoj
B-landoj: ĉiuj ekstereŭropaj landoj plus la iamaj socialismaj landoj de Eŭropo

Reduktita kotizo por
akompanantoj/partneroj loĝantaj en la sama loĝejo, handikapuloj, senenspezuloj

Krompago por
ne-junuloj loĝantaj en Francio, Germanio, Belgio, Italio, Svisio, kiuj ne estas membroj de la landa asocio aŭ IFEF:
20 €  por plentempa partopreno
  5 €  por taga bileto

Programo
Asekuroj

Asekuroj*
Necesaj por partopreni

Datumprotekto
Mi legis la Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.

Fotoj *

Dum la eventoj povas esti farataj fotoj, kiuj povas esti publikigataj en nia asocia revuo, en retpaĝoj kaj/aŭ en sociaj retoj. La organizantoj ne transprenas respondecon ĉu unuopaj partoprenantoj estas videblaj en fotoj.


Publikigo de aliĝoj

Ni publikigas la aliĝojn (nur nomo, lando kaj retpoŝta adreso) en la kongreslibro kaj en la kongresaj retpaĝoj. Laŭ via deziro ni povas kaŝi vian nomon kaj/aŭ vian retpoŝtan adreson en la listoj.

Komentoj
Sciindaĵoj, kuracaj apartaĵoj, ...
Pago
La aliĝo ekvalidas nur per pago de la kompleta kotizo.
Vi ricevos konfirman retleteron kun la informoj el via aliĝilo kaj la pagenda sumo.

Mi pagas per*

Vi povas pagi per

Monĝiro per banko
Esperanto Strasbourg
Banko: CCM STRASBOURG VOSGES
IBAN:   FR76 1027 8010 8100 0206 7800 168
BIC:     CMCIFR2A
 
Ĉeko (nur por francoj)
Julia Hédoux, Esperanto Strasbourg, 30 rue des Poilus, 67300 Schiltigheim
 
Visa, Mastercard aŭ CB
per ► HelloAsso
 
Pagocelo: EEK 2024 + via nomo