Kotizoj por la 4a Luminesk'

LUMINESK'

Kotizoj en Eŭro Aliĝo gis 15.09. ĝis 31.10. poste
  365 € 385 € 399 €
  • Necesas antaŭpago por validigi la aliĝon je 50€ al la konto IBAN DE53 5085 1952 0040 1158 42 / BIC HELADEF1ERB kun la indiko "Luminesk Königswinter + mia nomo". Ricevanto estas "Deutscher Esperanto-Bund"
  • Pago al la UEA-konto geaa-n same eblas.
  • La kotizo inkludas la restadon (loĝadon en dulita ĉambro, tri manĝojn tage, programon kaj silvestran bufedon).
  • Unulitaj ĉambroj haveblas. Ĝi kostas 15 Eurojn krome po nokto
  • * Kiu loĝas en Germanujo kaj ne estas ordinara membro de GEA/GEJ, krompagas 30 eŭrojn (5 eŭrojn / nokto dum parttempa partopreno).