Programo

Ni ĵus preparas ampleksan programon. Multajn informojn pri la tagaj kaj vesperaj programoj kaj la ekskursoj vi jam povas legi en la subgrupoj.

Se vi mem volas kontribui al la programo per prelego, prezentado, kurso aŭ iu alia ideo, se vi volas okazigi kunsidon dum la kongreso de via faka asocio, tiam bonvolu anonci tion plejeble sufiĉe frue, por ke ni povu rezervi tempon kaj ĉambron por tio. Multan dankon.

Grava atentigo pri prelegoj kaj fakaj kunsidoj:

Anoncu tiujn ĝis plej malfrue la 15a de aprilo 2015 !

Se vi volas prelegi dum la kongreso aŭ inviti al faka kunsido, nepre anoncu tion plejeble tuj. Fino por avizi tion estas la 15a de aprilo 2015. Post tio ni ne plu povas garantii, ke ankoraŭ estos spaco en la taga programo.

Esperanto