Zamenhoffesto en Berlino - 2018-12-15, 15:00 - 22:00

Details: 

 

 

 

cropped-path

 

 

 

Venu al nia

Zamenhoffesto 2018

Ni invitas ĉiujn al agrabla kunestado dum la ĉi-jara Zamenhoffesto kaj librofesto:

Loko:                         Kiezspinne - Oranĝerio,

Schulze-Boysen-Straße 38, D-10365 Berlin

Tempo:         Sabate, la 15-an de decembro 2018,

15:00*-21:00 h

K-ndk-h320Provizora programo:

§  Malfermo

§  festprelegeto (Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov)

§  Salutvortoj de gastoj

§   103-a Universala Kongreso en Lisbono

§   Prezentado de interesaj libroj

§  Koncertoj de Stefo kaj ĴeLe/2.

§  Komuna kantado

Dum la tuta tempo de la aranĝo:

§  Libroservo

§  Ekspozicio „Esperanto-kulturo en la Eŭropa Kulturheredaĵa jaro 2018"

Do, venu amase kaj ĝuu internacian kaj neforgeseblan etoson, pligrandigu vian librotrezoron kaj ĝojigu vian stomakon per unika bufedo de frandaĵoj aŭ simple babilu kun malnovaj kaj novaj amikoj aŭ havu ideojn por kristnaskaj donacoj!

Partoprenkotizo: 10,00 €**   (Rabatite: 5,00 €***)

(inkluzivas muzikon, kafo- kaj teo-trinkadon kaj bufedon)

Ni vidos nin en Berlino,

Ĝis tiam

Ronaldo

prez. EABB/ELB

Kontakto por aliĝo kaj demandoj pri alvojaĝo aŭ aliaj detaloj: RonaldSchindleratweb.de

,

tel.: +49 1514 1419673

Plej aktualaj informoj sub: https://esperanto.berlin/eo/

 

A L I Ĝ I L O

Mi aliĝas al la Zamenhoffesto 2018

okazonta la sabaton, 2018-12-15 en Berlino

1.    Familia nomo _____________________________________________________

2.    Persona(j)  nomo(j) ________________________________________________

3.    Adreso: (preslitere kun poŝtkodo__________________________________________

4.    Telefono ____________________ retadreso:_____________________________

5.    Naskiĝjaro __________________6. Profesio  _____________________________

7.    Mi konas ESPERANTON:  perfekte – bone – mezbone – iome (SUBSTREKU !)

8.    Mi pretas kontribui al la programo per ............................. (klarigo  d o r s f l a n k e)

9.    Mi venos al Berlino (kiam ?)_______________­­_____ per ___________________

10.  Mi planas tranokti 2018-12-14/15 o      2018-12-15/16 o ________________   o

11.  Mi ofertas tranokteblecon por __ personoj por la noktoj ________________.

12.  Mi bezonas vegetaran o / veganan o  manĝaĵon

13.  Mi pretas helpi por aranĝi la salonon antaŭ la festo kaj alvenos je la 14-a horo.

14.  Mi sendas hodiaŭ al Esperanto Asocio Berlin-Brandenburgio,

R. Schindler, Eberswalder Str. 15, D-15234 Frankfurt (Oder)

plenumitan aliĝilon  al la Zamenhoffesto 2018 en Berlino

(koncernas aliĝintojn, kiuj ne havas eblecon sendi aliĝilon rete al adreso de organizantoj).

15.  Germanaj partoprenantoj sendas antaŭpagon al la adreso:

       Esperanto Asocio Berlin-Brandenburgio

IBAN: DE38100100100070550102; BIC: PBNKDEFF

       (kun aldono „Zamenhoffesto 2018")

       (Memoru, ke deviga antaŭpago por germanaj esperantistoj estas 10,- €)

16.  Mi pagos surloke o

17.  Eksterlandaj esperantistoj sendas aliĝilon, kaj venas al Berlino sen deviga antaŭpago, kaj post la alveno pagas sian partoprenkotizon surloke.

      _________________                                                       _______________     

                   dato                                                                            subskribo

Pluaj Viaj aldonoj:

 

Dauer: 
1 Tag
Datum: 
Saturday, 15. December 2018 - 15:00 ĝis 22:00
Adresse: 

Kiezspinne - Oranĝerio, Schulze-Boysen-Straße 38, D-10365 Berlin

Bundesland: 
Stadt: 
www: 
https://esperanto.berlin/eo/
Eintrag von: 
Julia Noe