Speciala UK-oferto de Sarlanda Esperanto-Ligo kaj Germana Esperanto-Asocio

UK-memortabulo Ligna tabulo kun surpresita aluminia plato (havanta la aspekton de arĝento)
„1-a Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro 1905“

Prezo: 59,00 € anstataŭ 80 €. Liverado al EU-landoj kontraŭ 12,00 €. Ekster-Eŭrope laŭ poŝta tarifo, ekzemple al Brazilo: 19,00 €

Por mendi:

Sendu retpoŝton ĝis la 31a de aŭgusto 2015 kun la koncerno "Mendo UK-Oferto 2015" al uk2015atesperantobutiko.de (subject: Mendo%20UK-Oferto%202015, body: 1.%20Kvanto%20da%20tabuloj%20(kiom%20vi%20deziras%3F)%0A2.%20Via%20plena%20nomo%20(skribu%20la%20familian%20nomon%20GRANDLITERE)%0A3.%20via%20po%C5%9Dtadreso%20(strato)%0A4.%20via%20po%C5%9Dtkodo%0A5.%20via%20urbo%0A6.%20via%20lando%0A7.%20via%20retpo%C5%9Dtadreso%0A8.%20via%20telefonnumero%20(internaciformate%20%2B12%20345%2067890)) (uk2015(ĉe)esperantobutiko.de)

enhavente la sekvajn datumojn de vi:

  1. Kvanto da tabuloj (kiom vi deziras?)
  2. Via plena nomo (skribu la familian nomon GRANDLITERE)
  3. via poŝtadreso (strato)
  4. via poŝtkodo
  5. via urbo
  6. via lando
  7. via retpoŝtadreso
  8. via telefonnumero (internaciformate +12 345 67890)
  9. Via deziro, kiel vi volas pagi (pere de IBAN-ĝirado aŭ per UEA-konto)

Poste vi ricevos retpoŝte konfirmon kaj pliajn informojn, kiel pagi.

Esperanto