Promenoj kaj ekskursoj de la fervojista kongreso

KleistE1 - Kleist-promeno

La plej fama filo de la urbo Frankfurt estas Heinrich von Kleist. Vizito al la memorlokoj kondukas preter punktoj rilatantaj al la poeto kaj aŭtoro, preter la muzeo dediĉita al lia vivo kaj verko kaj preter konstruaĵoj ludintaj gravajn rolojn en la historio de la urbo.
(bildo: (c) Ralf Lotys, WikiMedia)

 

 

 

 

OderbrückeE2a - Sistemŝanĝa stacio Oderbrücke

Apud la fervoja ponto trans la Odro-rivero troviĝas sur la okcidenta flanko la stacio Oderbrücke. Ĝi ne plu servas kiel limtransira, respektive dogana stacio. Restinta estas la funkcio de transdona stacio por kargotrajnoj inter la diversaj reltrafikaj entreprenoj kaj necesakaze de stacio lokomotivŝanĝa pro la kurentosistemoj diferencaj en Germanio kaj Pollando. Ni planas ekskurson per motorvagono de ĉefstacio Frankfurt Oder al Oderbrücke kaj reen por rigardi la specialaĵojn de tiu stacio.
(bildo: (c) DB-Mediathek)

 


 

Regejo B1E2b – Regejo B1

En la Germana Demokratia Respubliko (GDR), pli precize en la „Popolpreprieta Entrepreno“ (VEB) Werk für Signal- und Sicherungstechnik WSSB estis evoluigata aparta tekniko por traknivelaj pasejoj kaj regejoj. La laste konstruita kaj kvankam relajsteknika tamen plej moderna (tipo Gsp3 68) regejo estis financata ankoraŭ per mono de GDR sed ekfunkciis en Novembro 1990 nur post ties estingiĝo kiel ŝtato, la 3-an de Oktobro 1990. Ĉar ĝi estas solida, adaptebla al la najbaraj regejoj kaj plue vartebla ĝi servos ĝis nedifinita estonto. Vizito estas speciala frandaĵo por signalteknike interesitaj partoprenantoj. Por ne ĝeni la regulan laboron necesas dividi la nombron de vizitantoj en grupojn de maksimume 10 personoj.
(bildo: (c) Eisenbahnfreunde Frankfurt Oder) (vd. ankaŭ filmon germanlingvan http://eisenbahnfreunde.transnet-ffo.de/Bildquellen/Video/Ein Stellwerk geht in Betrieb.mp4)

LetschinD1 – Fervoja muzeo Letschin, memorejo Seelow

Kun la ŝtata divido de la Federacia Respubliko Germanio (FRG) kaj la Germana Demokrata Respubliko (GDR) ankaŭ la okcident- kaj orientgermanaj fervojoj ekiris sur aliaj vojoj. Malnovaj elementoj de trakvojo kaj malnovaj veturiloj pluservis ĝis interŝanĝo kontraŭ pli modernaj. Aliaj ankoraŭ hodiaŭ estas en funkcio. Laborinta en signalteknika servo mi ekzemple konstatas paralelan evoluon de la regejoj ĝis fino de la kvardekaj jaroj de la pasinta jarcento, tiam ne konsiderante la EZMG-teknikon (EZMG = „Электрическая централизация малых станций Германии“, „elektra centralizado de malgrandaj stacioj de Germanio“) importitan el tiama Sovetunio evoluigon de apartaj sistemoj kun tamen similaj principoj. La „Fervoja Asocio Letschin“ klopodas kolekti kaj prezenti ekzemplojn el la antaŭ- kaj postdivida tempo kaj teni ilin funkcipretaj.
(bildo: (c) EVL-Letschin)SeelowLa 16-a de Aprilo 1945 estis unu el la lastaj tagoj de la Dua Mondmilito en Eŭropo. En okcidento la aliancaj armeoj estis pasintaj la Rejnon kaj penetrintaj ĝis la Elbe-rivero. En oriento la Ruĝa Armeo prepariĝis transiri la Odron celante al la 40 km pli fora Berlin. Sur la orienta flanko estis kolektitaj 1.000.000 da soldatoj, 40.000 kanonoj kaj pli ol 3.000 tankoj, sur la okcidenta 120.000 soldatoj, 700 kanonoj kaj 500 tankoj. De la 16-a ĝis la 19-a de Aprilo 1945 daŭris la amasbuĉado forpreninta la vivon de 50.000 homoj en diversaj uniformoj. La milito ĝis la kapitulacio plue daŭris tri semajnojn. La memorejo ĉe la altaĵoj de Seelow memorigas pri la viktimoj de ŝovinisma agresemo kaj admonas tiujn, kiuj emas forgesi ke milito ne estas tolerebla rimedo de politiko.
(bildo: Bundesarchiv)

 

 

WuhlheideD2 – Pionira fervojo Wulheide

La Pioniraj Fervojoj en la socialismaj landoj de Eŭropo havis tradicion eduki junulojn al disciplino, respondeco kaj kunlaboro en granda funkcia sistemo kaj interesigi pri profesioj en la fervojo. La etŝpuraj Pioniraj Fervojoj obeis principe la samajn regulojn kiel la „granda“ fervojo kaj taskis la junulojn per samaj roloj kiel bariergardistoj, trajntrafikestroj, lokomotivkondukistoj, biletkontrolistoj kaj ĉiuj aliaj. Pioniraj Fervojoj ne plu ekzistas post nuligo de le pioniraj organizaĵoj. Parton de ili transprenis registritaj komunutilaj asocioj, kiuj komence kun helpo de la granda fervojo poste en propra respondeco daŭrigis la funkcion kiel parkfervojoj. La 60-centimetra etŝpura reto de la parkfervojo Wuhlheide longas 7,5 km kaj estas la plej granda de Germanio. Ĝi funkcias laŭ regula horaro kaj rilate interesigon pri fervojo principe plenumas samajn taskojn kiel dum la pionira tempo.
(bildo: (c) Andreas Prang, WikiMedia)

 

 

Spree-ArbaroT1 – Spree-arbaro

Trafluinte la unuan trionon de sia vojo la Spree-rivero atingas pelvecan ebenaĵon formitan dum glaciepoko kaj en origine marĉa tereno disbranĉiĝas al multaj riveretoj. Aldonitaj kanaloj zorgas pri senakvigo de agrikulture prilaborataj areoj kaj plie distribuas la akvon. La malgranda deklivo bremsas la fluorapidon. En ekstreme sekaj jaroj la fluo eĉ povas inversiĝi. Tiuj kondiĉoj kreis tute apartan, specioriĉan pejzaĝon el arbaroj, riveretoj, herbejoj, pejzaĝon donanta hejmon al plej diversaj papilioj, moluskoj, amfibioj, libeloj, birdoj kaj mamuloj. Depost 1991 la regiono estas UNESCO-biosfera rezervejo.
La plej fama regiona agrikultura produktaĵo estas la kukumoj en vinagro spicitaj per mustardograjnoj, aneto, drakunkolo kaj certaj sekretaĵoj. Sed la Spree-Arbaro estas ĝenerale konata liveranto de nature produktaj nutraĵoj (aĉeteblaj en konvenaj pakumoj por feliĉigo de hejme restintoj).
(bildo: (c) raboe001, WikiMedia)

 SorabojKiu aŭdis pri la etna kaj lingva minoritato de la Soraboj eventuale aŭdis ankaŭ pri ĝia historio kaj setla regiono kiu etendiĝas apud la riveroj Spree kaj Neiße en la federaciaj landoj Sachsen kaj Brandenburg.
La Soraboj enmigris en la 6-a jarcento el la sudorienta Eŭropo en la hodiaŭ loĝatan regionon kaj kunportis kaj konservis sian slavan lingvon, sian kulturon, kutimojn, kantojn, dancojn, kostumojn kaj sageojn kiel la rakonto pri Krabat, la sorĉolernanto en la nigra muelejo de Schwarzkollm aŭ en la en la Spree-Arbaro la ŝtelita krono de la serpento-reĝo.
La aŭtobusa ekskurso kondukos al la bieno Kräutermühlenhof en Burg, kie estos servata regiontipa tagmanĝo kaj gustumeblaj la menciitaj kukumoj. Ekskurseto per pramstangaj boatoj ebligos esplori la proksimajn kanalojn kaj riveretojn. Prezentos sin soraba muzikgrupo kaj post kafo kaj blinoj la aŭtobuso estos preta por la retransporto al Frankfurt.
(bildo: (c) Julian Nyča WikiMedia)