Programo

La kongresa programo

Por translima kongreso estas nature elekti la temon “najbaroj”. Ĝin traktos prelegoj kaj diskutgrupoj. La defioj kaj ŝancoj de translima kunlaboro estas temo ne nur inter Pollando
kaj Germanio, kiujn ligas intensaj ekonomiaj kaj interpersonaj rilatoj, sed ankaŭ longa - ofte malfacila - komuna historio.

Prelegoj kaj ekskursprogramo ebligos konatiĝi kun la ĉirkaŭaĵo ambaŭflanke de la rivero. IFEF-specialaĵo estas la fakprelegoj pri fervojaj temoj.

Dum la kongreso okazos la statutaj kunvenoj de la organizantaj asocioj kaj pliaj fakaj kunsidoj. Ni atendas partoprenon de libroservoj kaj antaŭvidas eblecon ekspozicii en „movada
foiro“. Partoprenantoj estas invitataj ĝustatempe informi pri intenco partopreni en ĝi kaj/aŭ mem kontribui al la programo

Provizora programskemo

Vendredo
2021-05-21

 
12:00 – 20:00

19:00 – 20:00
20:00 – 22:30
21:00 – 23:00

Collegium Polonicum, Słubice
Alveno

IFEF-estrarkunsido
Interkona vespero
Trakvilejo

 

komuna
kongreso

GEA/PEA
fervojistoj

Sabato
2021-05-22


09:00 – 10:00
10:00 – 12:00


09:30 – 21:00
12:00 – 13:00
14:00 – 18:00

14:00 – 16:00
14:00 – 20:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16:00

14:30 – 15:30
15:30 – 18:00
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
20:00 – 22:30
21:10 – 23:00

Gräfin Dönhoff-konstruaĵo, Frankfurt (Oder)
Akcepto, gazetara konferenco
Kongresa malfermo de GEA, PEA kaj IFEF

Collegium Polonicum, Słubice
Ekspozicioj

Komuna foto
Eŭropa Esperanto-Unio
Enkonduka Esperanto-kurso
Libroservoj

Movada Foiro
Urbo-promeno E1 (Kleist-promeno)
Prelego regiona

Fakprelegoj 1
Urbo-promeno E3 (Słubfurt-promeno)
Paroliga Esperanto-kurso

Pola festvespero
Gufujo

Dimanĉo
2021-05-23

08:00 – 09:30
09:30 – 21:00
09:30 – 13:00
09:30 – 13:00
09:30 – 11:30

10:30 – 13:00

14:00 – 18:00
14:00 – 16:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16.00
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
20:00 – 22:30
21:00 – 23:00

Diservo Słubice
Ekspozicioj
Membrokunveno GEA
Membrokunveno PEA
Prelego Viadrina, Collegium Polonicum
IFEF-estrarkunsido

Sanmarina Universitata Sesio 1
Enkonduka Esperanto-kurso
Libroservo
Urba promeno E1 (Kleist-promeno)
Urbo-promeno E3 (Słubfurt-promeno)
Paroliga Esperanto-kurso
Muzikvespero
Trankvilejo
 

Lundo
2021-05-24

09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 14:00
09:30 – 21:00
11:00 – 12:00
11:00 – 13:00
12:00 – 13:00

Prelegoj, diskutgrupoj
Enkonduka Esperanto-kurso
Libroservoj
Ekspozicioj
Invito al 73-a IFK en Ĉeĥio
Paroliga Esperanto-kurso
Kongresfermo GEA, PEA

 

 

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
16:00 – 18:00
19:30 – 22:30
21:00 – 23:00

Sanmarina Universitata Sesio 2
Vizitoj E2a (stacio Oderbrücke), E2b (regejo B1)
Laborgrupoj, raportoj
Faka Komisiono, Terminara Komisiono
Gufujo

daŭrigo
fervojista
kongreso

IFEF

Mardo
2021-05-25

09:00 – 12:00
09:00 – 11:00
09:30 – 21:00
11:00 – 13:00

12:30 – 19:30
20:00 – 22:00
21:00 – 23:00

IFEF-plenkunsido, movadaj aferoj
Enkonduka Esperanto-kurso
Ekspozicioj
Paroliga Esperanto-kurso

Ekskurso D1 (Letschin, Seelow)
Koncertvespero
Gufujo
 

Merkredo
2021-05-26

09:00 – 19:00
 

Tuttaga ekskurso T1 (Spree-Arbaro)
kun tagmanĝo, posttagmeza kafo, soraba distro
 

Ĵaŭdo
2021-05-27

09:00 – 13:00
09:00 – 11:00
09:30 – 21:00
11:00 – 13:00

12:30 – 19:30
20:00 – 22:30
21:00 – 23:00
22:00 – 24:00

 

Fakprelegoj 2
Enkonduka Esperanto-kurso
Ekspozicioj

Paroliga Esperanto-kurso

Ekskurso D2 (parkfervojo Wuhlheide)
Kongresfermo IFEF
Gufujo
Adiaŭo en restoracio
 

Vendredo
2021-05-28

09:00 

Forveturo hejmen aŭ al postkongreso

Postkongreso

postkongreso
fervojistoj

IFEF

Vendredo
2021-05-28

09:00 –

Aŭtobusa vojaĝo al Leipzig, promeno al la vidindaĵoj
poste pluvojaĝo al Halle (Saale)
vesperaj distraĵoj

Sabato
2021-05-29

09:00 –

Vizito de fervoja muzeo Halle (filio de germana fervoja muzeo Nürnberg)
butikumado
Esperantista Koruso Halle

Dimanĉo
2021-05-30

09:00 –

Gvidata urbopromeno tra Halle,
okazoj viziti Händel-domon, frruhistorian muzeon
(astronomia disko de Nebra), salproduktan muzeon,
Bauhaus-konstruaĵojn, sekvi spurojn de Martin Luther, ...
vesperaj distraĵoj

Lundo
2021-05-30

09:00 –

Forveturo hejmen