Kotizoj

La kotizoj

La kotizoj aplikas la saman distingon inter A-landanoj kaj B-landanoj* kiel la Universalaj Kongresoj de UEA:

  • A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B
  • B-andoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko

Kongreso

Kotizoj por kongreso en eŭroj

ĝis 31.12.2020

ĝis 31.03.2021

poste

IFEF-membro

A-landano

80

95

110

A-landano,
familiano, junulo sen enspezoj

50

65

80

B-landano

60

70

80

B-landano,
familiano, junulo sen enspezoj

40

45

55

ne
IFEF-membro

A-landano

110

125

140

A-landano,
familiano, junulo sen enspezoj

80

95

110

B-landano

80

90

100

B-landano,
familiano, junulo sen enspezoj

60

65

75

 

Ekskursoj

Kotizoj por ekskursoj en eŭroj

ĝis 31.12.2020

ĝis 31.03.2021

poste

E1

Kleist-promeno

5

5

5

E2a

vizito al sistemŝanĝa stacio
Oderbrücke

5

5

5

E2b

vizito al regejo B1

 

 

 

D1

fervoja muzeo Letschin,
tagmanĝo, memorejo Seelow

30

30

30

D2

pionira fervojo Wulheide,
tagmanĝo

30

30

30

T1

Spree-Arbaro, boatado,
kukumoj, tagmanĝo, kafo,
soraba kulturo

55

65

70

Postkongreso

Leipzig, Halle

195

210

225

 

Postkongreso

Kotizoj por postkongreso en eŭroj

ĝis 31.12.2020

ĝis 31.03.2021

poste

Postkongreso

Leipzig, Halle

195

210

225